Barnas kommunestyre

I Barnas kommunestyre møter to representanter for alle grunnskolene i kommunen (velges av elevrådet) – både offentlige og private skoler.

Representantene fra barneskolen skal velges blant elevene på 6. trinn, mens de fra ungdomsskolen skal velges i 9. trinn.

Barnas kommunestyre består av to hoveddeler:

  • En temadel: Hvordan inkludere nyankomne barn og unge i kommunen vår?
  • En bevilgningsdel: Fordele 100 000 kroner på beste måte til formål som elevene selv har søkt eller foreslått.

 

 

 

.