Arkitekten får mer tid til å se på hus

Ove Røys har vært i kommunal sektor i 30 år, de siste 22 i Karmøy kommune som teknisk sjef og seinere plansjef. Nå har han bare dager igjen får han får frigjort masse tid til å beundre arkitektur i europeiske storbyer.

– Det blir ikke vanskelig å få tida til å gå, sier snart avtroppende plansjef Ove Røys om forskjellen som oppstår når KLP blir avsnder av de månedlige utbetalingene. Jeg har to sønner i etableringsfasen, båt, hus og sykkel som med fordel kan få mer oppmerksomhet på dagtid. Og så har jeg et stadig ønske om å reise – når det blir mulig igjen.

Ove Røys

– Og da er det ut for å se på husfasader…?

– Interessen for arkitektur og planlegging greier jeg nok ikke å legge igjen i 3. etatsje på rådhuset, sier Ove som har lang liste over storbyer som fortjener oppmerksomhet. Italia – Roma, Firense, for eksempel. Men øverst på lista står nok Baltikum. Og etter der er det nok å ta av.

Ove Røys kom til vikarjobb som teknisk sjef fra tilsvarende stilling i Sveio i 1998 og fikk året etter stillingen fast. Han ledet etaten fram til 2015, da han ble seniorrådgiver med ansvar for plan og strategi, nå med tittelen plansjef.Arkitektur og plan er faget mitt, så det var jo kjekt å kunne jobbe med det. Teknisk sektor er jo veldig vid og omfattet således langt mer enn dette. De siste åra har jeg fått sjanse til å fordype meg mer i det som egentlig er faget mitt, plan og akritektur, og der har vært kjekt.

– Men lederrollen har du hatt hele veien. Hva synes du er viktig når du skal lede?

– Det er når en innenfor litt romslig ledelse får organisasjonen til å trekke i samme retning. Det er jo avgjørende for en leder å få medarbeiderne til å trives. Da handler det mye om å la folk føle at det er med på prosessen.

– For du omtales som prosessorientert. Er det viktigere hvordan resultatet blir til enn resultatet i seg selv?

– Nei, men det er viktig. Blant annet å unngå å bli «besserwisser», den som har alle svara.

– Og så kommer de gode planene til politisk behandling. Da er det ikke alltid det går slik en hadde tenkt…

– Det får en ta med. Det går ikke an å ta til seg at de folkevalgte på et politisk grunnlag ønsker noe annet enn det vi på et faglig grunnlag gjør.

Når vi ber Ove tenke gjennom sine år på det kommunaltekniske området, er det ett stikkord som melder seg: Kompetanse.

– Da jeg litt tilfeldig gikk fra privat næringsliv i Bodø og Oslo til teknsik sjef og brannsjef i Sveio omkring 1990, var medarbeidere med master en sjeldenhet. Nå har veldig mange det. Og det er blitt tilsvarende færre praktiker. Noen ganger kan en lure på om det er bare positivt, at vi kanskje har mistet noe praktisk erfaring til fordel for teoretisk kunnskap. 

Ove Røys har mange egenskaper som gjør at han kan etterlate seg et tomrom. Han omtales som hendig, kreativ, nysgjerrig, en god samtalepartner med glimt i øyet og en tydelig leder som gir medarbeiderne autonomi. En kollega beskriver Ove Røys med et sitat av Sokrates: «Livet er fullt av spørsmål. Idioten er full av svar». Og det var nok ikke i den sistnevnte kategorien den avtroppende plansjefen ble plassert.