Årets byggeskikkpris går til Kaigata 10 i Skudeneshavn

Hovedutvalg teknisk og miljø har tildelt Karmøy kommunes byggeskikkpris til den tidligere driftsbygningen til Thorsens bakeri. Eieren Camilla Olsen har i løpet av ett års tid fått bygget til å bli en moderne førsteklasses bolig.

Hovedutvalg teknisk og miljø tildelte i møte 8. desember Kaigate 6 i Skudeneshavn til årets byggeskikkpris.

Bygningen ligger i kulturmiljøfredningsområdet og er underlagt fredningsbestemmelser. Det har vært en utfordring å tilpasse det nokså lukkete bygningsvolumet til den nye funksjonen. Behovet for lys er dekket av lite synlige vinduer i taket, og av et stort opprutet glassfelt rundt inngangen i den toetasjes bakbygningen. Utformingen av glassfeltet gir assosiasjoner til eldre produksjonsarkitektur.

Behovet for rekreasjon er ivaretatt ved å fjerne gjenbyggingen av portrommet og ved å anlegge en attraktiv takterrasse i kompleksets bakkant. Utvendig har bygningen fått tilbake hjørnetårnene, pussflatene og de krumme teglpannene. Innvendig er det framkommet åpne volumer med minimalistisk utforming.

Før ombyggingen var bakeriet sterkt skjemmet av tidligere inngrep. Både tilstanden og bygningstypen (mur, produksjon) kunne oppfattes fremmed i fredningsområdet. Ombyggingen er et godt eksempel på at det er mulig å gjøre også slike hus til en god bolig og et pluss for miljøet. I dette tilfellet bidrar bakeriet til bredden i typespekteret og til å fortelle gatens historie.

Bakeriet var før ombyggingen sterkt skjemmet av tidliger inngrep.

Fredningsforholdet førte til nært samarbeid med fagfolk fra kommunen og fylket.

Alle berømmer byggherren for konstruktiv medvirkning til gode antikvariske løsninger.