Arbeidstøy i helse- og omsorgstjenestene

Administrasjonen er i ferd med å utarbeide sak til Hovedutvalg administrasjon knyttet til bruk av arbeidstøy i helse- og omsorgstjenestene.

Kommunen har mottatt brev fra Arbeidstilsynet datert 9. juli der det pekes på at ordningen i dag ikke er tilstrekkelig. Arbeidstilsynet har gitt kommunen frist til 20. november til å følge opp pålegg. Saken om arbeidstøy skal til politisk behandling i september. Den pågående smittesituasjonen blir kontinuerlig vurdert og håndtert.

Brevet fra Arbeidstilsynet: Tilsynsrapport arbeidstøy og biologiske faktorer