Åpner opp for besøk på sykehjem

Pasientene ved Åkra bu- og behandlingsheim og andre kommunale institusjoner kan snart få besøk av sine pårørende.

Karmøy kommune vil nå legge tilrette for at pasienter i sykehjem og andre kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner kan få besøk av sine pårørende. Dette vil gjelde fra 13. mai.


Karmøy kommune følger Helsedirektoratets anbefalinger, og har derfor hatt et generelt besøksforbud og adgangskontroll på sykehjem siden midten av mars. Kun kritisk syke pasienter har fått ta i mot besøk. Helsedirektoratet åpner nå opp for en forsiktig lettelse av besøksforbudet på sykehjem og andre helse- og omsorgsinstitusjoner, og Karmøy kommune vil også følge den nye anbefalingen. Oppmyking kan bety noe økt smittefare, og det kan bli aktuelt å innskrenke muligheten til besøk igjen dersom smittesituasjonen endrer seg

Retningslinjer for besøk fra pårørende
Karmøy kommune forholder seg til råd fra helsemyndighetene ved utforming av retningslinjer for besøk. Fra onsdag 13. mai vil følgende gjelde for besøk fra pårørende i helse- og omsorgsinstitusjonene i Karmøy:
  • Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant, og smittevern råd må følges.
  • Pårørende må ta kontakt med avdelingsleder og avtale tidspunkt for besøk.
  • Besøk bør fortrinnsvis skje utendørs eller i eget definert besøksrom.
  • Det vil være en besøks vert/ansatt til stede under hele besøket.
  • Besøket kan vare inntil 30 minutter.
  • Pårørende som har hatt symptomer med feber, sår hals og hoste de siste 14 dager kan ikke komme på besøk.
  • Pårørende og pasient kan dessverre ikke benytte besøket til kjøretur.
  • Hver pasient kan maksimalt ta imot 1-2 besøkende ved hvert besøk.