Anbefaler begrenset fritidsaktivitet

Smittesituasjonen på Haugalandet gjør at antall nærkontakter må reduseres. Det anbefales derfor at aktiviteter for barn og unge under 20 år ikke gjennomføres med flere enn fem deltakere.

Begrensningen gjelder for aktivitet både innendørs og utendørs. For voksne over 20 år er det ikke tillatt med organisert innendørs aktivitet. Det anbefales at voksne ikke møtes flere enn fem personer utendørs.