Alle ni finalebidragene ble vinnere

Elevene i Karmøyskolen på 5.-10. trinn ble under perioden med digital hjemmeskole utfordret til å tegne eller male et bilde.

Temaet for konkurransen var “Håp”, og elevenes utgangspunkt kunne være mangt; noen håper at alle skal ha det trygt og godt eller at skoledagen skulle se helt annerledes ut. Andre knytter kanskje håpet til klimaspørsmål, eller til at koronapandemien snart skal ta slutt.

Kriteriene var at bildene måtte være i tilnærmet A4-format og liggende. Alle sto fritt til å velge hva slags verktøy de ville bruke til å tegne, male og fargelegge. Elevene kunne velge selv å bruke datamaskin eller nettbrett til oppgaven.

Elevrådet ved hver skole fikk oppgaven å kåre fire vinnere som ble sendt inn til den kommunale konkurransen. Det ble valgt ut ni bidrag der alle ble vinnere!
Her er en video der du kan se alle de ni tegningene!

Ungdomsrådet i Karmøy skal videre ta stilling til når tegningene skal brukes, og vinnerne vil få en hilsen og gavekort.