Klipp hekken før mørket kommer

Fri sikt i kryss og svinger er et viktig for sikkerheten til gående og kjørende. Når det er mørkt når barna går på skolen, er dette et viktig at de både kan se og bli sett. Derfor må alle ta et ansvar. 

Illustrasjon over hvordan hekken skal skal klippes for at barna skal få plass på gangvegen. Bilde. - Klikk for stort bildeHekken skal ikke gro ut der vi skal gå. Ser du barnet?

Det er ulike krav om hvor høy en hekk kan være i utkjørsler, kryss og svinger. På alle slike steder er det en såkalt siktsone. I disse sonene er makshøyden 0,5 meter (50 cm). Frisiktsoner er også ofte tegnet inn i reguleringsplaner.

Dette er punkter du må tenke på:

  • Grunnregelen er å klippe hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen din. Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre skal ikke tvinges ut i vegbanen av vegetasjon.
  • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
  • Små barn skal være synlige for bilister og syklister rundt hjørnet.
  • Trafikanter, busser, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner skal ikke bli hindret av vegetasjon.
  • I kryss, avkjørsler og svinger, som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også når det er snø.
  • Greiner fra trær over fortau, gang- og sykkelvei og sykkelfelt må henge minst 3,0 meter over bakken. Fri høyde over kjørevei skal være minst 5,0 meter. 
  • Du må rydde greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.

Les her om frisikt og hekker.

"Jeg har ikke frisiktsone, så jeg lar hekken gro"

Nei, ikke gjør det. Du er også pliktig til å ikke la hekken vokse seg ut i veibanen eller utover gang og sykkelveiene, slik at den er til hinder for trafikken.

Benytt gjerne de nærmeste dagene til å trimme hekken slik at barna kommer seg trygt til og fra skolen (og ellers på fritiden).

 

Påmelding nyhetsbrev:

 

 

Nyheter og informasjon om kommunens tilbud og aktiviteter,
rett i din innboks. Se tidligere sendte nyhetsbrev her.