Historisk storsatsing på Spanne

Prosjektet med å bygge fremtidens sykehjem på Spanne er nå i gang. –Dette blir diamanten i vår eldreomsorg, sier en entusiatisk kommunalsjef Nora Olsen-Sund. Hun og prosjektleder Enrique Guerrero gleder seg over en historisk satsing innen eldreomsorg.

Nora Olsen-Sund og Enrigue Guerrero - Klikk for stort bildeProsjektleder Enrigue Guerrero og kommunalsjef Nora Olsen-Sund gleder seg over at arbeidet med sykehjem på Spanne nå er i gang. I går startet prosjektet med nærmere 50 deltakere samlet, Nå skal rom- og funksjonsprogrammet utarbeides.

I løpet av høsten skal rom- og funksjonsprogram for første byggetrinn utarbeides. Første byggetrinn omfatter 60 sykehjemsplasser. Helse og omsorgstjenestene skal plasseres på Spanne, øst for Spannevatnet. Satsingen blir på sikt som en bydel og er delt inn i tre ulike prosjekter med en totalramme på nærmere 800 millioner kroner.

-På Spanne kan vi tenke helhetlig og skape et spennende bomiljø for de som er i behov av tjenester. Vi må tenke nye løsninger for en ny tid. Først skal vi bygge 60 sykehjemsplasser, deretter er planen å 70 heldøgns omsorgsplasser. I tillegg ønsker vi å ha dagsenter og andre tilbud i samme bomiljø, sier Nora Olsen-Sund. Målet er å legge til rette både for eldre som trenger trygghet og hjelp for å klare å bo i egen bolig og de som har helseutfordringer og er i behov av en heldøgns omsorgsplass. De sykeste skal det være rom for i det nye sykehjemmet. Satsingen på Spanne er politisk vedtatt og beskrevet i gjeldende helse- og omsorgsplan. Byggingen vil være et løft for eldreomsorgen og er nødvendig ettersom vi lever lengre og de neste tiårene blir flere eldre.

Enrique Guerrero er prosjektleder for det omfattende byggeprosjektet. Torsdag var nærmere 50 fagpersoner samlet for å starte det komplekse arbeidet. Gode råd må samles og foredles. Alt i fra kjøkken, velferdsteknologi, utforming av avdelinger og dagtilbud skal det finnes fremtidsretta og gode løsninger for. De som arbeider innen fagområdene gir viktige innspill.

-Vi planlegger for et bygg som skal være funksjonelt mange år frem i tid. Vi må strekke oss for å finne de gode løsningene innenfor de rammene vi har, sier prosjektlederen. Han gleder seg til det videre arbeidet. Arbeidet er komplekst og både brukerbehov, pårørendebehov og ansattebehov skal ivaretas gjennom medvirkning. Sykehjemmet, altså første byggetrinn, er ventet å stå ferdig i 2027.

Her ser du hvor storsatsingen innen eldreomsorg skal skje på Spanne.

Du inviteres til å komme med navneforslag. 

Meld deg på nyhetsbrev

Nyheter og informasjon om kommunens tilbud 
og aktiviteter, rett i din innboks.