Åkrahallene er overtatt av kommunen

Nå holder kommunen på og flytte tingene de skal ha inn i den nye hallen. Mye som skal flyttes inn. Alt av rengjøringsutstyr, gymutstyr, utstyr til treningsstudioet, kontorer og møterom, alt elektrisk skal fungere. Byggeperioden begynte 21.11.18 og nå mandag 22. januar begynner elever fra den videregående skolen å bruke hallen til gymtimer. Entreprenør Veidekke har overholdt fremdriftsplanen, og det rapporteres om at alle de som har vært inne å jobbet med hallen har vært fornøyde med gjennomføringen og miljøet har vært bra.

Prosjektet har bestått av 2 Byggherrer. Karmøy kommune og Åkra IL. Kommunen har hatt bygd hallene, mens Åkra IL har fått nytt klubbhus, med garderober og aktivitetsflate. Samarbeidet i prosjektet har vært meget bra. Men prosjektet har ikke bare bestått av ny hall, den består også av riving av den gamle hallen, løst inventar og andre kostnader. Prosjektet har blitt levert til avtalt pris på 73,6 millioner

Nøkkeltall

  • Bygget har et bruttoareal på 4552 m2. Dette er ikke medregnet arealene til klubbhuset til Åkra IL.
  • Bygget består av 2 stk. aktivitets flater med et samlet areal på 2250 m2.
  • Bygget består blant annet av 8 stk. garderober, 8 stk. lagre, 2 stk. spesialgarderober, 4 stk. dommer/instruktørgarderober, styrketreningsrom og et møterom for undervisning.
  • Bygget har en tribunekapasitet på ca. 400 personer.

Det er en stor hall, med mye plass. Og hvor en har gjort hallen litt mer åpen blandt annet ved å sette inn vinduer i 2.etg inn mot hallen. Slik at du får sett hva som foregår i hallen når du går i gangen.

Det nye som ikke har blitt gjort før i kommunen er at Åkrahallen skal scannes innvendig. Det blir en slags digitalisering av bygget, og dette som et forsøksprosjekt. Dette skal være med å legge driften av bygget.

Først strømmen så resten

For den gamle hallen begynner en nå å se slutten. Mandag 20.01 tas strømmen for å gjøre forberedelser for riving. 3.februar begynner selve rivingen å finne sted, og en gammel æra i idretten på Åkra slutter, og en ny begynner.

Hovedinngangen er klar

Vindu fra gang i 2.etg og ut i hallen

Styrkerom

Møterom med smartboard