8 nominerte til byggeskikkprisen

Karmøy kommunes byggeskikkpris deles ut til den som har oppført nybygg som både er arkitektonisk gode i seg selv, og som samtidig er godt tilpasset det eksisterende miljøet. Ved vurdering av nybygg tas det særskilt hensyn til byggetekniske løsninger som er positive med tanke på miljøvern, herunder blant annet valg av materiell og energi-økonomi.

Avgjørelsen om hvem som får prisen tas i hovedutvalg teknisk og miljø 23. november, og prisen deles ut under ordførerens nyttårsmottakelse på Karmøy rådhus 28. desember.

De nominerte

Enebolig nybygg, Skippervegen 1, Veavågen. Eier Hallgeir Mørk. Arkitekt: Holon Haugesund AS


Løe, restaurering, Austre Karmøyveg 424/426. Eier: Olaug Helen Tollaksvik. Tømrer: Hallgeir Anglevik Naustanlegg, nybygg. Skrevegen 400A. Eier: Erlend, Martin, Håvard og Åsmund Aalmo Strønstad. Arkitekter: HOLON Haugesund og  KOREO arkitekter.


Sjøhus, restaurering. Søragadå 61. Eier: Constance Elaine og Ingar Eriksen.Tømrer: Bårdsen restaurering 


Fritidsbolig, renovering/ombygging. Skrevegen 169. Eier: Thomas Storesund. Byggmester og arkitekt: Odd Johan Bentsen, Torvastad bygg


Bro, nybygg. Bukkøy. Eier: Karmøy kommune. Arkitekt: Petter J. Rasmussen


Enebolig, restaurering. Vestre Veaveg 2. Eier: Pål Hauge. Byggmester: Bjørn Tore Færaas, BT byggtjenester as


Solmarkgården, leilighetsbygg, nybygg. Slettebøvegen 2 og 4. Arkitekt: Sevland Bunyan Arkitekter AS. Byggherre: Skude Bygg eiendom AS