400 var nominerte, 50 vinner og 1 er fra Karmøy

Morten Georg Gismervik er en av de 50 vinnerne av årets Drømmestipend på kr 30 000 : Morten har fått pris i kategorien musikk. Vi gratulerer!

Les mer om Morten Georg Gismervik sin søknad om Drømmestipend.

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd. Gjennom denne stipendordningen ønsker samarbeidspartnerne å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. De håper også at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle unge kunst- og kulturutøveres drømmer.

Stipendutdelingene finner normalt sted i løpet av mai og juni.