Arkiv for Desember, 2021

Alle skolebarn skal få teste seg før skolestart

Alle elever i barneskole, ungdomsskole og videregående skole i Karmøy kommune skal få teste seg for korona før skolen starter mandag. Det deles ut gratis hurtigtester fra koronabilen på Avaldsnes. Ved inngangen til helga pakkes testsett til utdeling fra torsdag til søndag. Alle som skal tilbake på skolen mandag...

Les mer
Sist oppdatert 30. desember 2021 14:49

Julehilsen fra ordfører

Kjære, gode innbyggere  Solen har snudd og vi går mot lysere tider, men vi er fortsatt inne i en annerledes tid. En periode trodde vi at pandemien lettet på grepet, …… men den gang ei.  Jeg tenker på de som nå er utrygge for egen helse, de som kjenner på ensomhet...

Les mer
Sist oppdatert 22. desember 2021 15:57

Flere kan få bostøtte til høye strømutgifter

Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte i vinter, etter enighet mellom regjeringen og SV om en strømpakke. For å få utbetaling i januar, må du søke innen 31. desember.  Regjeringen og SV har avtalt å styrke bostøtten slik at flere med lave inntekter og høye...

Les mer
Sist oppdatert 22. desember 2021 14:55

1 million kroner fra Handelens Miljøfond til strandrydding

Karmøy kommune mottar nye midler til strandrydding fra Handelens Miljøfond! 1 million kroner skal brukes på prosjektet «Vi rydder hele Karmøy» de neste to årene. På nyåret vil det bli mulig for alle lokale lag og foreninger å søke om å delta i 2022. For ett år siden kunne vi...

Les mer
Sist oppdatert 21. desember 2021 12:47

Fire slag sild til jul

Når kjøkkensjef Audun Moksheim fikk kortreist sild fra Kyvik Sild, var han rask med å sette lærlingene i sving med å lage julesild til beboerne på kommunens sykehjem. Lærlingene Apilak Jantima fra Åkra sykehjem og Alicia Vik fra Bygnes sykehjem I starten av desember var lærlingene samlet på Storasund sykehjem for å...

Les mer
Sist oppdatert 16. desember 2021 08:51

Fylkets miljøvernpris har gått til Sjøørettsprosjektet.

Rogaland fylkeskommune har tildelt årets miljøvernpris 2021 til Sjøørretprosjektet i Rogaland. Prosjektet omfatter alle prosjekter i fylket som har som formål å bedre livsvilkårene for sjøørreten, blant annet gjennom habitatforbedrende tiltak og restaureringstiltak, og er et samarbeid mellom private og offentlige aktører. Sjøørretprosjektet i Karmøy er en del av...

Les mer
Sist oppdatert 15. desember 2021 09:42

Innfører hjemmeundervisning fra 5. til 10. klasse

Det innføres digital hjemmeundervisning for alle elever fra 5. til 10. trinn i Karmøy kommune fra og med torsdag 16.12 og frem til juleferien.  Kartlegging fra 1. til 12. desember viser 195 smittede elever og 16 smittede ansatte fordelt på nesten samtlige skoler i kommunen. De siste dagene er det...

Les mer
Sist oppdatert 15. desember 2021 10:06

Karmøy kommune informerer 14. desember

I årets siste utgave av Karmøy kommune informerer forteller kommunalsjef for oppvekst og kultur om smittetrykket, særlig i skole og barnehage. Og så får vi se at kommunestyremedlemmene får - og gir - en julegave som gleder og varmer.

Les mer
Sist oppdatert 15. desember 2021 07:21

Menn søkes!

6 kommuner på Haugalandet og Sunnhordland er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor arbeidssøkende menn mellom 25 - 55 år tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Om kurset Nytt kull skal nå startes opp og vi søker etter nye menn som er mann nok til å...

Les mer
Sist oppdatert 14. desember 2021 07:58

Nye nasjonale føringer

Det innføres nye tiltak med mål om å redusere smittespredningen. Regjeringen strammer inn på karantenebestemmelsen, nivå i barnehage og skoler, arrangementer, kulturlivet og organiserte fritidsaktiviteter med nye råd, anbefalinger og forskriftsfesta tiltak. Det er innført gult nivå på skoler i Karmøy kommune, nytt er at også barnehagene anbefales å...

Les mer
Sist oppdatert 13. desember 2021 21:15