Arkiv for November, 2021

Nye boligtomter på Spanne

Det byggemodnes i disse dager 25 boligtomter på Stemmemyr "Spannatoppen".  Grunnarbeid forventes å være ferdig på nyåret.  Det er gjort mye tungt arbeid frem til nå, slik som sprengningsarbeid for veg, vann og avløp, samt opparbeidelse av overvannshåndtering og vann/spillvann til tomtene. Det er Birkeland entreprenør som utfører arbeidet for kommunen.  Legger opp til lek og mosjon  Det komme to veldig flotte lekeplasser som vil gagne både...

Les mer
Sist oppdatert 1. desember 2021 14:36

Karmøy best i landet på strandrydding

Strandryddeåret 2021 går mot slutten, og nok en gang har kommunen sett stor ryddeaktivitet og mye engasjement i kommunen vår. Totalt er det i løpet av 2021 blitt ryddet 50 tonn søppel, noe som tilsvarer rundt 50 fulle konteinere. Omtrent 235 km med kystlinje er gjennomgått og over 1000 frivillige...

Les mer
Sist oppdatert 30. november 2021 13:12

Problemer med lysene i Bjørgene turområde

Det er for tiden utfordringer med lysene i Bjørgene turområde på Torvastad. Noen av armaturene er det fukt inni som igjen medfører at sikringene ryker og at flere lamper blir mørke. Haugaland Kraft jobber kontinuerlig med å finne feil og gjør sitt beste med å holde anlegget i drift.  Vi er...

Les mer
Sist oppdatert 26. november 2021 14:38

Kurser seg i musikkterapi

I høst har Karmøy, som den første kommunen i regionen, hatt et prosjekt på å ta i bruk musikkterapi i sykehjem. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna-kommunene (USHT Fonna) og Karmøy kommune. Torsdag i forrige uke ble det arrangert fagdag i musikkbasert...

Les mer
Sist oppdatert 26. november 2021 14:57

Leverandørkonferanse: Vinn flere kontrakter og posisjoner deg for fremtiden!

Det offentlige i Norge bruker årlig rundt 600 milliarder på innkjøp fra privat sektor. Lokalt kjøper Tysvær, Karmøy og Haugesund kommune varer og tjenester for nesten 2,4 milliarder. For å øke lokal konkurransekraft ønsker både leverandører og offentlige innkjøpere dialog. Derfor inviterer Næringsforeningen Haugalandet, i samarbeid med Tysvær, Haugesund og...

Les mer
Sist oppdatert 24. november 2021 14:11

Biblioteket i Kopervik stengt

En vannlekkasje gjør at vi i dag holder stengt på hovedbiblioteket, både i ordinær åpningstid og meråpent bibliotek. Vi åpner igjen i morgen, men barneavdelingen stenges inntil videre. Vi anbefaler våre lånere å benytte filialene på Norheim, Åkrehamn og Skudeneshavn.

Les mer
Sist oppdatert 24. november 2021 12:42

Nå blir kommunens biler elektriske

I disse dager skiftes kommunens biler ut. En stor andel av de nye bilene blir elektriske. Olav Eikesaas i innkjøpsavdelingen i Karmøy kommune tar imot nøkkel til ny el-bil fra daglig leder i Åkra bil, Arnstein Thengs. 14 kommuner, deriblant Karmøy, er nå i ferd med å bytte ut bilparken....

Les mer
Sist oppdatert 24. november 2021 12:20

Byggeskikkprisen til naustanlegg

Hovedutvalg teknisk og miljø kåret vinneren til et naustanlegg til feriebruk på Aksnes. Juryen hadde også flere andre interessante forslag til vurdering, og vil særlig framheve jugendvillaen på Sevland, det omhyggelig restaurerte sjøhuset i Skudeneshavn og løen på Snørteland. Eiere av naustanlegget er: Erlend, Martin, Håvard og Åsmund Aalmo Strønstad....

Les mer
Sist oppdatert 24. november 2021 09:45

Karmøy kommune informerer 23. november

I denne ukas "Karmøy kommune informerer" får du nytt om presset på sykehuset som følge av korona, influensa og RS-virus. Du får også høre om hvordan matgleden skal økes på sykehjem og i boliger i kommunen. Og så blir du ønsket velkommen til en stor ungdomskonferanse i regi av...

Les mer
Sist oppdatert 24. november 2021 08:26

Midler fra legater blir videreført til neste år

Karmøy kommune forvalter en rekke legater hvor enkeltpersoner, organisasjoner og andre kan søke om støtte.  Normal søknadsfrist er 1. desember hvert år. I år er det imidlertid så lite midler til disposisjon for fordeling at det er lite formålstjenlig å dele noe. Midlene blir derfor videreført til 2022 for å muliggjøre...

Les mer
Sist oppdatert 23. november 2021 08:32