Arkiv for Mars, 2021

Kartfesting av kulturminner

Naustanlegget på Hop, Ferkingstad og gravfeltet med "Skjoldmøyene" på Stava er nå registrert i Kulturminnesøk hos Riksantikvaren. I samarbeid med “Vikingløypen Rogaland” har Rogaland fylkeskommune brukt GPS til å kartfeste de viktige kulturminnene. På Hop, Ferkingstad finnes en grav, båtopptrekk, båtstø, vei og tre båtnaust. Det eldste naustet er fra...

Les mer
Sist oppdatert 19. mars 2021 11:35

Digital byggesak

Den pågåande pandemien og smittesituasjonen har lite å seie for behandling av byggesaka di. -Du blir i liten grad påverka, og du vil ikkje merke store forskjellar. Det du vil merka, er at alle møter med våre sakshandsamarar vil førekome digitalt, forklarar sektorsjef Runar Lunde i Areal og byggesak.Samstundes...

Les mer
Sist oppdatert 19. mars 2021 10:43

Karmøy kommune informerer, 17. mars

Dagens "Karmøy kommune informerer" er i sin helhet viet smittesituasjonen etter at det er innført ekstra strenge tiltak på Haugalandet de siste dagene.

Les mer
Sist oppdatert 18. mars 2021 08:41

Nå kan dere søke om lokale koronamidler

Karmøy kommune skal fordele i underkant av 3,9 millioner kroner til lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak i kommunen. H:ærlig var en av bedriftene som fikk koronamidler i fjor. Nå er det nye muligheter for å søke. Pengene skal kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale...

Les mer
Sist oppdatert 17. mars 2021 07:18

Strenge tiltak i skoler og barnehager

Smittesituasjonen i kommunene på Haugalandet er i svært negativ utvikling. Kommunene Karmøy, Tysvær og Haugesund har derfor besluttet følgende tiltak gjeldende fra 17. mars til og med 26. mars. Digital undervisning Det innføres digital undervisning i barne-, ungdoms- og videregående skole fra i morgen av, den 17. mars til og med...

Les mer
Sist oppdatert 16. mars 2021 21:06

Digital undervisning i skoler og rødt nivå i barnehager

Den pågående pandemien fører til både nasjonale og lokale forskrifter. Fra og med snarest blir all undervisning i skolene digital. Samtidig innføres rødt nivå i barnehagen. Den lokale forskriften gjelder for flere kommuner på Haugalandet. Også videregående skoler fortsetter sin digitale undervisning frem til påske. Forskriften kommer som en konsekvens av...

Les mer
Sist oppdatert 16. mars 2021 21:07

Regjeringen innfører strenge smitteverntiltak lokalt

Smittesituasjonen i kommunene på Haugalandet er i utvikling. Regjeringen har med bakgrunn i dette vedtatt en nasjonal forskrift som gjelder fra midnatt i dag, den 16. mars til og med 11. april. Forskriften innebærer at en lang rekke virksomheter må stenges ned fra midnatt. Målet er å redusere smittespredningen. Disse må...

Les mer
Sist oppdatert 16. mars 2021 19:44

En krevende situasjon, sier ordføreren

- Ytre Haugalandet står i en meget krevende situasjon, slår ordfører Jarle Nilsen fast: - De siste dagene har smitten spredt seg raskt. Nå må vi stå sammen og følge forskrifter og anbefalinger for å stoppe smittespredningen for seinere redusere og få slutt på smitten. Ordfører Jarle Nilsen minner om...

Les mer
Sist oppdatert 16. mars 2021 19:09

Dette betyr den nasjonale forskriften i praksis

Karmøy kommune, ble sammen med de andre kommunene på Ytre Haugalandet gjenstand for en nasjonal forskrift i dag, 16. mars. Det innebærer at en lang rekke virksomheter må stenges ned fra midnatt. En nasjonal forskrift innebærer at regjeringa griper inn i pandemihåndteringen regionalt i stedet for at kommunene skal måtte...

Les mer
Sist oppdatert 17. mars 2021 08:28

Hjemmeskole ved Kopervik skole ut uken

Smittesituasjonen på Haugalandet er økende, og det er innført rødt nivå på skolene i Karmøy kommune. Rødt nivå betyr at det vil være noe ulikt hvordan skoledagene gjennomføres og graden av digital undervisning. Ved Kopervik skole er mange i karantene etter at fem elever har testet positivt for korona. Dette...

Les mer
Sist oppdatert 16. mars 2021 10:20