Arkiv for September, 2020

En barneverntjeneste uten lovbrudd

Barneverntjenesten i Karmøy kommune har over mange år arbeidet systematisk med kvalitet, internkontroll og forbedring av alle prosesser i tjenesten. Kommunen er derfor svært fornøyd med at Fylkesmannen mener det ikke er noen lovbrudd i barneverntjenesten i Karmøy kommune. Konklusjonen i tilsynet oppleves å være et resultat av systematisk...

Les mer
Sist oppdatert 30. september 2020 15:52

Lysere tider i Håvik hallen

Det er snart gått et år siden kommunen la nytt dekke og skiftet belysningen i Håvik hallen. Arthur Danielsen, avdelingsleder i sonen for Karmøy kommune, forklarer at utskiftningen til LED har ikke bare gitt bedre lys og en ny opplevelse, men også redusert hallens energiforbruk betraktelig. - Tilbakemeldingene vi fikk da...

Les mer
Sist oppdatert 29. september 2020 14:56

Hedret for sine 38 år i Karmøy kommune

Etter 38 år i Karmøy kommune har Arnfrid Mossige Vårvik sin siste arbeidsdag som helsesykepleier onsdag 30. september. Kollegaer og ledere for helsestasjons- og skolehelsetjenesten hedret henne med blomster, gaver og gode ord. 1. juni 1982 startet Arnfrid Mossige Vårvik som helsesøster i Skudeneshavn i Karmøy kommune. Den gangen var...

Les mer
Sist oppdatert 29. september 2020 10:47

Spyling av kommunale vannledninger mellom Ådland og Kvalavåg

VAR avdelingen spyler de kommunale vannledningene mellom Ådland og Kvalavåg i september og oktober. Arbeidet foregår fra 27. september til 23. oktober i tidsrommet klokka 21 og klokka 4.30 . Det spyles fra søndags kveld og frem til fredags morgen hver uke, og ingen spyling i helgene. Spylingen berører Ådland Åkra Vea Sund ...

Les mer
Sist oppdatert 29. september 2020 09:25

Begrenset smitterisiko på kafe

Det er gjennom pågående smittesporing fått kjennskap til at det kan ha vært en begrenset smitterisiko på Palmehaven kafe på Oasen Storsenter den 21.09.20. Gjester som har vært på kaféen 21.09 bes om å være ekstra årvåkne på luftveissymptomer den neste uken. Selv ved milde symptomer, ber vi deg henvende...

Les mer
Sist oppdatert 26. september 2020 11:34

Busstreik – konsekvenser for skoleskyss

Det er busstreik i Vestland, og dette påvirker ordinære bussruter og skoleruter i Rogaland. Skolebussavgangene i Karmøy er fra mandag 28. september  innstilt som følge av streiken. Mange av våre elever kommer seg da ikke på skolen med ordinær skyss. Foresatte i Karmøyskolen oppfordres til å sørge for at elevene kommer...

Les mer
Sist oppdatert 28. september 2020 18:05

Høring – alternativer til dagens skolestruktur i sone 2

Rådmannen har lagt fram forslag til endring i kommunal forskrift angående inntaksområder for skolene i sone 2 unntatt Veavågen skole. I forbindelse med kommunestyrets vedtak i sak 35/19 den 16. 12. 2019, ble rådmannen i Karmøy kommune bedt om å fremme en sak om å prioritere arbeidet med skolestruktur i...

Les mer
Sist oppdatert 24. september 2020 14:59

Prøver å holde næringer i gang

Tidligere i år vedtok kommunestyret bruk av midler fra regjeringens tiltakspakke for aktivitet innen bygg og anlegg. Dette er altså midler kommunen fikk til å bruke på jobber de hadde, som kunne hjelpe med å holde hjulene i gang for de i bygg- og anleggsbransjen.  Kommunen har flere gode prosjekter som nå blir utført. Dette er tiltak som i utgangspunktet en ikke hadde mulighet til...

Les mer
Sist oppdatert 22. september 2020 09:07

Søppel, matrester og fett i toalettet er problematisk

Tre ting skal i toalettene våre. Dopapir er det ene. Oppfordringen er klar fra kommunen til deg som innbygger: Hjelp oss å holde avløpsrørene åpne og ikke bruk toalettet som en søppelbøtte. Det er et gjentagende problem at det kastes så mye rart i toalettet. De kommunale anleggene er ikke egnet til å ta...

Les mer
Sist oppdatert 18. september 2020 14:45

Barna gleder seg til ny skole

 Stangaland barneskole som skal stå klar til skolestart i 2022 blir en stor skole som etterstreber opplevelsen av trygghet, tilhørighet og intimitet for den enkelte eleven. Det blir en moderne skole som vil legge til rette for god, variert og fremtidsrettet pedagogikk. Fredag var det markering på skoletomten, og elever...

Les mer
Sist oppdatert 21. september 2020 19:36