Arkiv for August, 2020

Beintøft sparket i gang

Beintøft er en nasjonal kampanje som skal bidra til at flere barn og unge går eller sykler til skolen - av hensyn til både helse, miljø og trafikksikkerhet. Kampanjen for hele landet ble mandag 31. august sparket i gang på Norheim skole i Karmøy: Karmøy ble valgt til lansering av...

Les mer
Sist oppdatert 31. august 2020 15:15

Folkemøte om ny skole på Vea

Torsdag 27. august var det folkemøte på Solstein om reguleringsplanen for ny skole på Vea. Her ligger filmopptak fra presentasjonen fra teknisk etat om reguleringsarbeidene: Her er opptak av alle innspill som kom fram på møtet:

Les mer
Sist oppdatert 4. september 2020 10:16

Vigleik Winje skal lede samfunnsplanleggingen

Vigleik Winje er ansatt som ny leder for by- og samfunnsutvikling i kommunen. Det betyr at han får ansvar for blant annet ny kommuneplan og for videre arbeid med de tre byene. Vigleik Winje gleder seg til å begynne i sin nye stilling, men hadde slett ingen grunn til å...

Les mer
Sist oppdatert 28. august 2020 08:05

Ønsker du å bli aktivitetsvenn?

Som aktivitetsvenn får du bidra til at personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Velkommen til kurs onsdag 30. september, kl. 17.30–21 i Frivilligsentralens lokaler i Skudeneshavn (Postvegen 25).   Mer informasjon På kurset kan du lære om demenssykdommen og hvilken rolle en aktivitetsvenn kan ha. Det blir servert...

Les mer
Sist oppdatert 27. august 2020 10:29

Dialogmøte om utslipp fra Husøy

Karmøy kommune i tett dialog med fiskeforedlingsbedriftene på Husøy. Det er i hovedsak disse som er årsak til luktutslipp fra næringsområdet. Fiskeforedling er en næring hvor det kan forventes utfordringer med lukt, både fra båter som kommer inn med fisk og fra produksjon av fiskemel og fiskefôr. Kommunen har...

Les mer
Sist oppdatert 27. august 2020 08:14

Høring om skolestruktur

Det er nå sendt ut forslag til ny skolestruktur i Karmøy på høring. I høringen er det forslag om å legge ned Håvik skole. Elevene får skoletilbud ved Avaldsnes skole som i dag har tilgjengelig kapasitet. I sone 2, Åkra-området, er det forslag om å endre skolegrensene for å...

Les mer
Sist oppdatert 25. august 2020 16:41

Nye planer for vannforsyning og avløp til behandling

Hovedutvalg teknisk og miljø skal 1. september behandle forslag til ny plan for drikkevannforsyningen og for avløp i kommunen. Dette er omfattende saker rent økonomisk, men viktige for at innbyggernes helse og velferd skal kunne ivaretas. I denne filmen forteller seksjonssjef for vann, avløp og renovasjon, Siw Anita Thorsen hvorfor...

Les mer
Sist oppdatert 25. august 2020 13:30

Bli med på Beintøft: Sykle – og gå til skolen – kampanje for 1.-7. trinn

Beintøft er en morsom, miljøvennlig og lærerik konkurranse, der målet er at flest mulig elever går eller sykler til skolen. Aktiv skolevei er viktig for helse og konsentrasjon. Når flere lar bilen stå, blir det også mindre forurensning og renere luft i nærområdet, bedre trafikksikkerhet rundt skolen og ikke...

Les mer
Sist oppdatert 24. august 2020 09:51

Sju lokale bedrifter får korona-støtte av kommunen

Karmøy kommune har fått inn 13 søknader fra bedrifter som er rammet av Covid-19 pandemien. Karmøy kommune er tildelt i alt 1.756.740 kroner fra regjeringens tiltakspakke på 600 millioner.  Sju virksomheter er foreslått å få et tilskudd på i alt 629.000 kroner. Fire lokale bedrifter blir bedt om å søke...

Les mer
Sist oppdatert 20. august 2020 15:40

Veiskille for seniorlandsbyen på Spanne

Mandag 24. august behandlet formannskapet fortsatt planlegging av den store seniorlandsbyen på Spanne. Rådmannen har bedt de folkevalgte om en avklaring. På formannskapsmøtet ble det lagt fram fire forslag, men ingen av dem fikk flertall. Spørsmålet går nå videre til kommunestyret 21. september. I denne videoen gjør plansjef Ove Røys...

Les mer
Sist oppdatert 26. august 2020 12:56