Arkiv for Juli, 2020

Ekstraordinære tilskudd til bedrifter rammet av Covid-19 i Karmøy kommune

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet. Gjennom regjeringen sin krisepakke 3 for 2020 har Karmøy kommune fått tilført ekstraordinære midler på totalt 1.756.750 kroner, som skal tildeles som tilskudd til virksomheter som er rammet av Covid-19 i kommunen.   Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og...

Les mer
Sist oppdatert 21. juli 2020 07:30

Mandag 27. juli starter vi med offentlig bading i Karmøyhallen.

På grunn av Covid-19 er det begrensning på antall besøkende for å tilpasse arealet og kapasiteten i garderober, toalett og dusjer. Hold 1 m avstand og følg oppmerking og skilter. Boblebadet er stengt. Det er ikke utleie av svømmebriller og armringer. Begrenset utvalg i kiosken. Betal helst med kort. (Vi tar ikke kredittkort). Følg instrukser...

Les mer
Sist oppdatert 28. juli 2020 13:42

Arbeidstøy i helse- og omsorgstjenestene

Administrasjonen er i ferd med å utarbeide sak til Hovedutvalg administrasjon knyttet til bruk av arbeidstøy i helse- og omsorgstjenestene. Kommunen har mottatt brev fra Arbeidstilsynet datert 9. juli der det pekes på at ordningen i dag ikke er tilstrekkelig. Arbeidstilsynet har gitt kommunen frist til 20. november til å følge opp...

Les mer
Sist oppdatert 15. juli 2020 10:36

Herlige Karmøy. Hjelp oss å holde det ryddig

Mange ildsjeler, lag og organisasjoner hjelper kommunen med å rydde friområder, nærområder og strender. Tusen takk til deg som hjelper til. Når sola steiker og alle vil ut klarer ikke alltid kommunens 45 ansatte i samferdsel og utemiljø å ta unna. Da er det fint å ha deg med...

Les mer
Sist oppdatert 8. juli 2020 12:45

Varsel om planarbeid – Detaljregulering for Nye Vea barneskole Plan 2127

I samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av kommunalt detaljreguleringsarbeid. Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av ny barneskole på Vea. Planområdet er på ca. 200 daa og omfatter gnr 4/12 m.fl. Den nye skolen planlegges omkring 300 meter,...

Les mer
Sist oppdatert 9. juli 2020 14:19

Stort forskningsprosjekt om fremtidens kommunale boliger

Dagens kommunale boligtilbud utgjør ofte standardiserte boliger. En mindre gruppe av beboere med rus- og psykiske lidelser har vansker med å bo innenfor ordinære rammer i vanlige nabolag. Beboerne har ofte et langvarig og omfattende rusmisbruk og psykiske helseproblemer som gir utslag i adferdsmessige og sosiale utfordringer og hyppig...

Les mer
Sist oppdatert 6. juli 2020 14:22

Bruk av arbeidstøy i helse- og omsorgstjenestene i Karmøy kommune

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen understreker at det er tilgjengelig arbeidstøy for ansatte i hjemmetjenesten i Karmøy dersom det er/oppstår mistanke om smitte. Dette redegjør hun nærmere for i et svar til Arbeidstilsynet som har bedt om en redegjørelse.   Svar til Arbeidstilsynet sendt 3. juli kan du lese her. Rådmannen påpeker at det...

Les mer
Sist oppdatert 3. juli 2020 11:28