Arkiv for Mai, 2020

Se Karmøys 17. mai-innslag

Karmøy har gått sammen med sju andre kommuner og TV Haugaland om ei 17. maisending som vil vare i fire timer fra klokka 12 og deretter gå i "loop" ut over ettermiddagen og kvelden. Her kan du se fem av innslaga fra Karmøy som er med i sendinga: Ordfører Jarle Nilsen...

Les mer
Sist oppdatert 16. mai 2020 15:56

Kulturskolen fra koronastengt til koronaåpent

I løpet av neste uke starter en gradvis gjenåpning av den "fysiske" kulturskolen for elever og lærere. I samråd med kommuneoverlegen, nasjonale føringer, veileder for Norsk Kulturskoleråd  og lokal smittevernveileder er nå skolen klar for gjenåpning. De første ukene vil det bli en-til-en-undervisning og noen få grupper på kulturhusene....

Les mer
Sist oppdatert 15. mai 2020 12:24

Rusmiddelpolitisk handlingsplan på høring

Forslag til rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2020-2024 er nå ute på høring. Høringsfristen er 20. mai.  Rusmiddelpolitisk handlingsplan er en del av et mer omfattende planverk for feltet rus og psykiatri. Denne planen handler om  forebyggende tiltak og tidlig intervensjon. Rusmiddelpolitisk handlingsplan legger vekt på å gi et helhetsbilde over rusutfordringene i...

Les mer
Sist oppdatert 15. mai 2020 08:23

Smittesituasjonen i Karmøy – Status 13. mai

I slutten av april ble det avdekket et lokalt utbrudd av covid-19 i Karmøy kommune. Siste tilfelle av coronavirus tilknyttet oppsporingen av dette ble påvist 4. mai. Smitteoppsporingen er nå avsluttet, og isolasjon og karantene er opphevet for nesten alle som har vært direkte berørt av utbruddet. Bortsett fra de som...

Les mer
Sist oppdatert 13. mai 2020 15:13

Alle ni finalebidragene ble vinnere

Elevene i Karmøyskolen på 5.-10. trinn ble under perioden med digital hjemmeskole utfordret til å tegne eller male et bilde. Temaet for konkurransen var "Håp", og elevenes utgangspunkt kunne være mangt; noen håper at alle skal ha det trygt og godt eller at skoledagen skulle se helt annerledes ut. Andre...

Les mer
Sist oppdatert 13. mai 2020 14:16

Barnas kommunestyre 2020 er avlyst

Barnas kommunestyre skulle etter møtekalenderne vært avholdt 28.mai, men på grunn av den pågående koronapandemien må møtet avlyses.

Les mer
Sist oppdatert 12. mai 2020 10:22

Gjenåpning av Karmøyskolen for 5.-10. trinn

Velkommen tilbake til skolen! - l løpet av neste uke vil alle elevene være på plass. Skoledagen må organiseres annerledes enn tidligere der faktorer som bemanning, arealer, renhold og skoleskyss spiller inn. Elever og foresatte vil få beskjed fra sin skole via Visma Flyt Skole om når de skal møte...

Les mer
Sist oppdatert 10. mai 2020 15:35

Markering av 8. mai

8. mai ble markert i Kopervik med taler av kommunestyremedlem Odd Magne Hansen ved minnesmerket til Asbjørn Sunde, ordfører Jarle Nilsen ved minnesmerket over falne i Kopervik og Stangaland ved Kopervik kirke og varaordfører Alf Magne Grindhaug ved minneplata for Arquebus utenfor rådhuset.

Les mer
Sist oppdatert 8. mai 2020 18:32

Historisk fjernmøte i kommunestyret – mandag 11. mai

Mandag 11. mai skal det første heldigitale fjernmøte i kommunestyre avholdes. Møtet foregår på den digitale plattformen Teams og skal streames direkte via kommunetv slik at du som innbygger kan følge med på hele møtet. Møtet kan du følge herfra: Det er mange spennende saker som skal opp til behandling. Blant...

Les mer
Sist oppdatert 8. mai 2020 15:16