Arkiv for Mai, 2020

Ungdomsrådet med film om psykisk helse: Snakk om tunge tanker!

Ungdomsrådet i Karmøy ble opprettet i 2018 og består av representanter fra ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen. Ungdomsrådet skal gi innspill til saker som angår ungdom og bidra aktivt inn i lokalpolitikken. En av sakene som opptar ungdomsrådet spesielt i disse dager er psykisk helse og viktigheten...

Les mer
Sist oppdatert 28. mai 2020 08:20

Offentlig ettersyn – kandidater til meddommere og skjønnsmedlemmer 2021-2025

  MEDDOMMERE FOR PERIODEN 2021-2025 Kandidater til meddommere til Gulating lagmannsrett: Kvinner: Kjærland Heidi Tangjerd Mona Færaas Anne Britt Heimdal Diarry Snyen Tonje Kolstø Inger Elise Netland Solbrekken Julie Syvertsen Linn Therese Erland Charlotte stava Bratland Anne Eline Vevatne Lilly Sandvik Håkonsen Nathalie Jakobsen Aina Nordbø Monica Hetland Målfrid Mjåseth Dagny Elin Kvaløy Liv Marit Jakobsen Tove Broen Helgesen Anita Bull Klovning Synnøve Sandve Berit   Menn: Leknes Georg Alsaker Arvid Alsaker Roald Hovland Tore Kristiansen Raymond Hevrøy Aksel Vatland Svenn-Børge Pedersen Jan Martin Jahren Eivind Nygaard Frode Haarr Roy Laugen Ragnar Solheim Einar Thormodsæter Norvall Valentinsen Hans Arne Hetland Terje Svendsen Kjell Arvid Hveding John Arve Flotve Ole Egil Sivertsen Johannes Magne Vikre Ken Ståle     Kandidater til meddommere til Haugaland tingrett: Kvinner: Mannes Ingeborg Sundvoll Dale Vinje Grethe Langåker Cindy Jeanette Ferkingstad Husebø Karin Falnes Merete Sund Stensen Paula Knutsvik Adelheid Halvorsen Stuvik Vivian Haavik Ina Merete Lindøe Tveit Siri Berndtsson Karin Elisabeth Dyrland Linda Ognøy Ingunn Mortveit Tjørve Ingunn Bergli Marianne Erland Reidun Vik Hilde Sæbø Nina Ve Lund Mette Thornes Mette Lende Jorunn Sjøen Røkke Halvorsen Elisabeth Trygg Kärstin Irene Bøe Ann-Hilde Nystad Solveig Vermundsen Tone Røsand Wenche Sandvold Høyland Gunn Synnøve Mæhle BERIT Olsen Hilde Vaka Byre Susanne Hillesland Solveig...

Les mer
Sist oppdatert 5. juni 2020 08:46

Innspill til temaplan for idrett og fysisk aktivitet

Karmøy kommune har vedtatt igangsettelse av ny temaplan for idrett og fysisk aktivitet i 2020. Planen vil erstatte kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Vi ber nå om innspill fra lag og foreninger, men også fra innbyggere for øvrig. Privatpersoner, foreldreutvalg, velforeninger, turlag og andre sammenslutninger som ikke blir representert...

Les mer
Sist oppdatert 20. mai 2020 13:32

Hydro Karmøy donerer 400 000 kroner til løft av Visnes-området

Midlene skal bidra til at befolkningen på Karmøy, særlig barn og unge, får enda flere flotte utemuligheter nå som de fleste planlegger hjemme- og Norgesferie som følge av Covid-19-pandemien. - Vi ønsker med dette å gi Visnes-området et løft – til glede for lokalsamfunnet, sier fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal.  - Det har vært en storstilt dugnad for å hindre spredningen av Covid-19. Nå som samfunnet...

Les mer
Sist oppdatert 20. mai 2020 12:35

Politiske møter avholdes digitalt frem til 15.juni.

De politiske møtene i Karmøy kommune skal foreløpig avholdes i Microsoft Teams til og med 15.juni. Regjeringen har planlagt ny pressemelding 15. juni angående koronasituasjonen, og vi vil deretter foreta en ny vurdering av hvordan vi skal avholde de politiske møtene etter denne tid. Alle politiske utvalg skal streames på...

Les mer
Sist oppdatert 19. mai 2020 13:29

Tilskudd til tiltak for lavinntektsfamilier

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fordelt midler til tiltak under støtteordningen som skal inkludere barn og unge fra lavinntektsfamilier. Disse midlene fordeles etter at  politisk og administrativ ledelse har sendt inn en innstilling til direktoratet på innkomne søknader i kommunen. Nå foreligger fordelingen for hele landet. Den viser at tiltak...

Les mer
Sist oppdatert 18. mai 2020 13:04

Fuglebestander kartlegges

Siden 2000 er fuglebestander i landbrukslandskapet blitt overvåket over hele Norge. Karmøy har noen av de tilfeldig utvalgte flatene hvor bestander kartlegges. Nå skal disse besøkes av forskere for 7. gang, melder Norsk insitutt for bioøkonomi (NIBIO) på Ås som gjennomfører overvåkingen på vegne av Landbruks- og matdepartementet, Klima-...

Les mer
Sist oppdatert 19. mai 2020 10:01

Se Karmøys 17. mai-innslag

Karmøy har gått sammen med sju andre kommuner og TV Haugaland om ei 17. maisending som vil vare i fire timer fra klokka 12 og deretter gå i "loop" ut over ettermiddagen og kvelden. Her kan du se fem av innslaga fra Karmøy som er med i sendinga: Ordfører Jarle Nilsen...

Les mer
Sist oppdatert 16. mai 2020 15:56