Arkiv for April, 2020

Lanserer “Drive-in-bibliotek”

Trenger du noe å lese? Nå relanserer biblioteket i Karmøy «drive-in-bibliotek» for den leselystne. Utlånstallene rundt påske viste seg å være meget populært. Vi utvider muligheten ved å gi våre leselystne mer tilbud, og bibliotektjenesten tenker kreativt for å få det til, sier biblioteksjef Hanne Mulelid. Lånere  vil ikke kunne...

Les mer
Sist oppdatert 26. april 2020 12:26

Filmer med tannhelse-råd

Når deler av det vanlige folkehelsearbeidet er stoppet av korona-pandeminen og mye av tannhelsepersonellet sitter på hjemmekontor, har noen tannpleiere i Tannhelse Rogaland funnet andre måter å gjøre folkehelsearbeid på. Resultatet er i form av filmsnutter. De kan du se her.    

Les mer
Sist oppdatert 21. april 2020 17:34

Støtte til informasjon av innvandrergrupper

For å sikre at informasjon om korona-pandemien når fram til flest mulige, har regjeringa bevilget 10 millioner kroner i støtte til tiltak i regi av frivillige organisasjoner. Fristen for å søke er allerede 28. april. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som administerer tilskuddsordningen som skal treffe innvandrergrupper det ellers...

Les mer
Sist oppdatert 21. april 2020 15:38

Slik åpner de kommunale barnehagene i Karmøy

Alle kommunale barnehager åpner igjen fra og med 20. april, og barnehagene er klar til å ta i mot på en trygg og god måte. Barnehagene har fått en veileder om smittevern, som gir føringer for en forsvarlig åpning. Denne kan leses i sin helhet på www.udir.no. Barnehagen blir litt...

Les mer
Sist oppdatert 17. april 2020 12:11

Endret kjøremønster i anleggsperioden – ny skole på Stangeland

I forbindelse med bygging av ny skole i Kopervik vil det være stor anleggstrafikk i Lyngvegen på Stangeland. For at trafikksikkerheten skal ivaretas i byggeperioden er  Lyngvegen stengt for gjennomkjøring. I anleggsperioden er  det kun tillatt med kjøring til de eiendommene som har sin naturlige adkomst via Lyngvegen, og øvrig kjøring...

Les mer
Sist oppdatert 16. april 2020 21:25

Politiske møter gjennomføres digitalt

Fra slutten av april avholdes politiske møter digitalt via Teams Koronasituasjonen har medført at politiske møter ble utsatt. Det er nå satt opp nye møtedatoer for flere av utvalgene. Møtene vil foregå på den digitale plattformen "Teams". Møtedokumenter og oppdatert møteplan finner du her. For media: For å sikre at media kan følge...

Les mer
Sist oppdatert 16. april 2020 14:25

Nå kan du ikke tenne bål i marka!

Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Ellers i året er det tillatt å gjøre opp ild, men på eget ansvar og med aktsomhet. Engangsgriller er det lov å bruke med forsiktighet. Siden de svært varme under...

Les mer
Sist oppdatert 16. april 2020 11:54

Barnehager åpnes og delvis skoletilbud etter påske

Barnehagene i Karmøy åpner igjen fra og med 20. april. 1. til 4. trinn ved skolene og SFO åpner igjen fra og med 27. april. Slik åpner de kommunale barnehagene i Karmøy Sist oppdatert 17. april 2020 12:11 Alle kommunale barnehager åpner igjen fra og med 20. april, og barnehagene er klar...

Les mer
Sist oppdatert 17. april 2020 17:47