Arkiv for April, 2020

Status vedrørende lokalt smitteutbrudd

Det ble sist helg oppdaget et lokalt utbrudd av Covid 19 i Karmøy kommune. Smittekartleggingen knyttet til dette lokale utbruddet har gjort funn av fire nye positive tilfeller. Det er nå i alt 35 personer som har påvist smitte etter utbrudd i samme omgangskrets. De fire som nå er...

Les mer
Sist oppdatert 30. april 2020 21:29

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig med Karmøy kommune i at det beste for kommunen vår er at kommunegrensene består som i dag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet avslo søknad om utredning av grensejustering mellom Karmøy kommune og Haugesund kommune. Spørsmålet om kommunesammenslåing og grensejustering har vært oppe til diskusjon flere ganger.  Karmøy kommune har vært klar i sitt standpunkt: vi ønsker ikke en sammenslåing og vi ønsker heller ikke en grensejustering hvor vi mister...

Les mer
Sist oppdatert 30. april 2020 09:09

Lek og gode opplevelser i barnehagene etter gjenåpning

Barnehagene vil fortsette det gode arbeidet med å skape trygge rammer etter nasjonale og kommunale føringer. -Personalet har gjort sitt ytterste for å ivareta både foresatte, barn og nødvendige smitteverntiltak. Med utgangspunkt i nasjonalveileder for smitteverntiltak, har Karmøy utformet noen nye rutiner i forbindelse med den situasjonen vi nå er...

Les mer
Sist oppdatert 29. april 2020 13:33

Korona-tiltak for næringslivet

Koronasituasjonen i kombinasjon med lav oljepris gir store utfordringer for regionens næringsliv. Ulike typer handel, personlig tjenesteyting, og ikke minst eksportrettet næringer er særlig utsatt. I Rogaland antas at det er størst risiko for oppsigelser i de eksportrettede næringene: maritim, offshore leverandørindustri, prosessindustri, reiseliv og sjømat, er i Karmøy,...

Les mer
Sist oppdatert 29. april 2020 11:44

Gjensynsglede i Karmøyskolen

Glade barn fra første til og med fjerde trinn fylte klasserommene i Karmøyskolen i dag. -Skolene i dag  åpnet  gradvis opp for å sikre en trygg og god oppstart på timeplanen. Dette vil gjøre det enklere å følge de råd som er i veilederen om redusert avstand og god hygiene,...

Les mer
Sist oppdatert 27. april 2020 22:39

Lokalt utbrudd av korona

Det er nylig bekreftet positiv prøve for covid-19 på en ung, voksen person hjemmehørende i Karmøy kommune. Innledende smittesporing avdekket at denne personen tilhører et avgrenset miljø med tett intern kontakt. Dette har ført til betydelig smittespredning i miljøet. - I løpet av de siste dagene har vi fått 23...

Les mer
Sist oppdatert 26. april 2020 19:34

Karmøy kommune har oppdaget et avgrenset lokalt utbrudd av korona

Det er nylig bekreftet positiv prøve for covid-19 på en ung, voksen person hjemmehørende i Karmøy kommune. Innledende smittesporing avdekket at denne personen tilhører et avgrenset miljø med tett intern kontakt. Etter en smittefaglig vurdering besluttet smittevernlegen å teste hele den aktuelle gruppen for å få oversikt over smittesituasjonen....

Les mer
Sist oppdatert 26. april 2020 14:05

En annerledes 17. mai-feiring

- Det blir en annerledes 17. mai-feiring på Karmøy i år, men nasjonaldagen vil også i år bli feiret, sier ordfører Jarle Nilsen. Nasjonalt er det begrensninger på hvordan 17. mai-feiringen kan gjennomføres med bakgrunn i den pågående pandemien. - Vi ber 17. mai-komiteene være kreative og gjerne skape aktivitet...

Les mer
Sist oppdatert 24. april 2020 12:54