Arkiv for Mars, 2020

Rus og psykisk helsetjeneste i koronatid

Mange av brukerne innen rus og psykisk helsetjeneste er sårbare, både når det gjelder behov for tjenester og når det gjelder å følge anbefalte smittevernråd. De trenger god oppfølging av kommunens ROP-tjeneste. ROP er forkortelse for rus og psykisk helse, og tjenestene omfatter flere ulike tilbud. Av smittevernhensyn har gruppetilbudene...

Les mer
Sist oppdatert 31. mars 2020 15:02

Påsketilbud – drive in bibliotek

  Karmøy folkebibliotek tilbyr sine faste lånere å bestille bøker til påsken. Bestillingen må være sendt på epost innen 31.mars. Biblioteket kan ikke garantere at de har bøkene du ønsker akkurat nå, men plukker gjerne en annen god anbefaling. Dersom du har materiale som står til avhenting  som du har fått...

Les mer
Sist oppdatert 30. mars 2020 09:51

Fortsatt viktig å søke hjelp for andre sykdommer og lidelser

Fylkeslege Janne Dahle-Melhus er litt bekymret for at folk kvier seg for å til legen med de «vanlige» sykdommene nå som koronaen får så stor oppmerksomhet. Det advarer fylkeslegen mot: Folk skal ikke vegre seg for å kontakte helsevesenet når de trenger helsehjelp! Det kan se ut til at antall...

Les mer
Sist oppdatert 27. mars 2020 14:55

Videobesøk dine kjære på sykehjemmet

Karmøy kommune har lagt til rette for at pårørende til pasientene i kommunens sykehjem kan foreta et videobesøk. Denne løsningen heter VitaComm, og gir mulighet til nærvær på avstand. Løsningen er nylig tatt i bruk ved Vea sykehjem og Norheim bu- og behandlingsheim. Planen er at den også snart skal bli tilgjengelig...

Les mer
Sist oppdatert 31. mars 2020 15:26

Karmøy kommune informerer på TV-Haugaland

For å nå ut med informasjon til flest mulig, har Karmøy kommune gått sammen med TV-Haugaland om ukentlige TV-sendinger. Her er sending 1, publisert 26. mars. 200325 KARMOY INFOTV from TV Haugaland on Vimeo.

Les mer
Sist oppdatert 2. april 2020 12:39

Digital postforsendelse til kommunen

Karmøy kommune vil henstille til sine innbyggere om å ikke sende brev på papir hvis det finnes alternative løsninger.  Færre papirbrev vil redusere smittefaren i disse koronatider. Det vil i tillegg hjelpe oss til å løse oppgavene raskere og du som innbygger kan få raskere svar. De fleste søknadsskjema er heldigitale...

Les mer
Sist oppdatert 26. mars 2020 09:32

Kan du jobbe som ekstra helsepersonell?

Karmøy kommune ønsker å være klar for de store utfordringene som nå sannsynligvis kommer i forbindelse med coronapandemien. Vi søker etter personer med helsefaglig utdannelse, gjerne som jobber med andre oppgaver i dag eller som har gått av med AFP/er pensjonister. Over 200 personer har meldt seg allerede, men det er...

Les mer
Sist oppdatert 25. mars 2020 15:36

Folkehelsekoordinatoren gir tips for en annerledes hverdag

Hverdagen i dag er preget av at mange sitter hjemme. Noen er syke og i isolasjon, andre i karantene, og resten tar de forhåndsreglene myndighetene kommer med om å holde seg mest mulig hjemme. Dette kan være en prøvelse for mange. Derfor bidrar folkehelsekoordinator Reidun Kathrin Dahl gjerne med...

Les mer
Sist oppdatert 25. mars 2020 15:46

Spadestikk for ny skole og idrettshall på Stangeland nærmer seg

Arbeidet med å bygge nye Stangeland skole og ny idrettshall starter denne uken. Like etter påske er det plan om første spadestikk på skoletomten. Først skal skog hogges, området skal inngjerdes og arbeidet med å utbedre veien til skolen starter. Første del av arbeidet er breddeutvidelse av Lyngvegen. På...

Les mer
Sist oppdatert 25. mars 2020 11:17

Full fart for prosjekteringsarbeidet ved nye Skudenes Bu- og behandlingshjem

Arbeidet med å etablere det nye omsorgssenteret i Skudeneshavn pågår for fullt. Prosjektet sitt forslag til løsning for nye Skudenes bu- og behandlingshjem er godkjent av rådmannens styringsgruppe. Det betyr at prosjektet er i god driv. Det er likevel ikke avklart detaljer om hvordan den endelig løsningen blir rent...

Les mer
Sist oppdatert 25. mars 2020 11:11