Arkiv for Februar, 2020

Eiendomsskatt – offentlig ettersyn

Eiendomsskattelister blir lagt ut til offentlig ettersyn i servicetorget, Karmøy rådhus i 6 uker fra og med 1. mars 2020. I tillegg er skattelistene tilgjengelige her på kommunens nettside. Her kan du se skatteliste 2020 uten fritak og her er skatteliste 2020 med fritak Eventuell klage på eiendomsskattetakst for bolig sendes Skatteetaten - se...

Les mer
Sist oppdatert 27. februar 2020 08:57

Fagdag for veiledere – lærlinger skal oppleve å bli godt ivaretatt

Det kan være et lite sjokk å gå fra skolebenken og ut i praksis. Ting er ikke som en har forestilt seg, og en møter utfordringer en enda ikke har lært om. Når en er ung og helt ny, kan skuffelser, utfordringer og oppturer kjennes ekstra godt. Det gjør opplevelsene det første...

Les mer
Sist oppdatert 21. februar 2020 12:42

Kurs for nye aktivitetsvenner – Avlyst

En aktivitetsvenn gjør noe hyggelig sammen med en som har demens. Er dette noe for deg? Velkommen til kurs for nye aktivitetsvenner i Karmøy kommune! Kurset arrangeres på Vea sykehjem (kursrommet) onsdag 25. mars 2020, kl.17.30 –21.00. Eventuelle spørsmål sendes til Evy Håkonsen på e-post: eto01@karmoy.kommune.no, eller melding på telefon: 907...

Les mer
Sist oppdatert 13. mars 2020 14:14

Fornyelse av skjenkebevilling og salgsbevilling

Eksisterende bevillingsperiode opphører 30.juni 2020. Alle som ønsker videre skjenke- og salgsbevilling må fornye søknaden. Salgs- og skjenkesteder som har bevilling har fått tilsendt brev og forenklet søknadsskjema i Altinn. Husk søknadsfristen 22. februar. Ønsker du mer informasjon kontakt saksbehandler Elin Vikene på telefon 52857421/ epost evi@karmoy.kommune.no

Les mer
Sist oppdatert 13. februar 2020 14:18

Velkommen til  leverandørkonferanse

Kommunene Karmøy, Haugesund og Tysvær har gleden av å invitere til regionens første leverandørkonferanse 11.mars på Scandic Maritim, Haugesund​ Fra 08.30 - til 15.00 Dette er en flott mulighet til å bli kjent med kommunene sine bygg og anleggs-prosjekter og kommende rammeavtaler. ​ Spennende foredrag fra lokale og nasjonale  leverandører ​ Presentasjon av kommunene sine prosjekter ​ Prat...

Les mer
Sist oppdatert 4. mars 2020 13:23

Ekstremværet Elsa

Ekstremværet Elsa er ventet å treffe Karmøy i kveld og natt til tirsdag. Dette vil kunne gi svært høy vannstand. Vi har hatt en gjennomgang av særlig utsatte områder i forkant av ekstremværet. Det er viktig at du som bor i Karmøy unngår å ferdes langs kaier og oversvømte områder...

Les mer
Sist oppdatert 10. februar 2020 15:43

Inviteres til dialogmøte om FDV-system for sektor samferdsel og utemiljø

Sektor samferdsel og utemiljø vil sammen med innkjøpskontoret invitere leverandører av FDV-systemer innen vei og park til dialogmøte. Det vi ser etter er et system hvor vi kan dokumentere vårt vedlikehold innen park og veg. Det skal baserer seg på en brukerdialog, hvor brukere kan rapportere om feil/mangler og kartfeste...

Les mer
Sist oppdatert 5. februar 2020 12:54

Leverandørkonferanse – ny idrettshall på Vormedal

Karmøy kommune inviterer til leverandørkonferanse i forbindelse med konkurranse om bygging av ny idrettshall på Vormedal. Kommunen  har erfaringer med at dokumentasjonsleveranser, prøvedrift av tekniske anlegg og grunnforhold er områder som ofte er utfordrende i prosjektsammenheng. En ønsker derfor å gå i dialog med aktuelle aktører i markedet, for å...

Les mer
Sist oppdatert 5. februar 2020 09:29

Problemer og innstillinger med renovasjonsrutene

På grunn av våt is sliter renovasjonsbilene med å komme fram i dag. To ruter i Kopervik er innstilt inntil videre, og flere andre områder må regne med forsinkelser. Vi ber om forståelse for forsinkelsen, og takker alle som har strødd og gjort det de kan for at renovatørene...

Les mer
Sist oppdatert 5. februar 2020 08:35