Arkiv for Januar, 2020

Spørreundersøkelse om kvalitet i omsorgstjenestene

Resultater Resultatene ble lagt fram for hovedutvalg helse og omsorg i juni 2020. De ulike virksomhetene og avdelingene jobber med å følge opp denne. Brukerundersøkelse - Saksfremlegg - Juni 2020 Rapport - Brukerundersøkelser - Helse og omsorg 2020 Spørreskjema - Beboer - Institusjon Spørreskjema - Pårørende - Institusjon Spørreskjema -...

Les mer
Sist oppdatert 11. september 2020 12:40

Løfter klimaambisjonene i innkjøp

- Skal kommunen nå de klimamåla Norge har satt seg, må også innkjøp i offentlig sektor bli mer klimavennlige, sier Anja Kjellesvik-Kristiansen. Hun ble nylig ansatt som prosjektleder for "anskaffelser med klimaambisjoner" i Karmøy kommune. Sammen med Haugesund og Tysvær skal kommunen bygge opp kompetanse innen klimakrav i anskaffelser. Det...

Les mer
Sist oppdatert 29. januar 2020 11:23

Og de nominerte til drømmestipendet fra Karmøy er

-16 unge kulturutøvere fra Karmøy sendte inn søknad om å motta Drømmestipendet, og 10 av disse er nå nominert videre til den nasjonale juryen. En uke før søknadsfristen gikk ut, var det kun én søker til Drømmestipendet, men rektoren ved Karmøy Kulturskole fikk til slutt inn 16 søknader. Det er kjempebra,...

Les mer
Sist oppdatert 29. januar 2020 09:10

Starter EKTA butikk i Kopervik

EKTA er ett av kommunens to dagsentre med tilbud til personer med utviklingshemming. Her er  aktiviteter og arbeidsoppgaver tilpasset interessene og ressursene til den enkelte, slik at en får utviklet seg og får oppleve mestring. Eksempler på daglig innhold er arbeidsrettede aktiviteter, formingsaktiviteter, fysisk aktivitet/trening, kommunikasjon, ulike former for sansestimulering og kulturelle...

Les mer
Sist oppdatert 28. januar 2020 10:33

Lørdag åpner Åkrahallen

Lørdag 1. februar klokka 12 foretas den offisielle åpningen av Åkrahallen. Det vil ordfører Jarle Nilsen sørge for. Det vil også bli  innslag fra Åkra IL, Åkra drill og Åkra skolekorps under den offisielle åpningen. Alle er velkommen til åpningen. Hele bygget vil være åpent for besiktelse etter den offisielle åpningen....

Les mer
Sist oppdatert 28. januar 2020 11:38

Klart for bygging av ny skole og idrettshall

-Det er en glede å informere om at det nå er signert avtale med entreprenør for bygging av nye Stangeland barneskole og idrettshall. Dette er i tråd med det politikerne i Karmøy har vedtatt. Vi skal bygge en flott skole og aktivitetshall på Stangeland med rom for utvikling, utforsking og lek, sier ordfører Jarle Nilsen.

Les mer
Sist oppdatert 28. januar 2020 09:42

Økt forekomst av skabb i vårt distrikt

Smittevernlegen i Karmøy kommune melder at det er en merkbar økning i forekomst av skabb i distriktet. Ifølge smittevernlegen er det også en lignende trend andre steder i fylket, på landsbasis og i våre naboland. Danmark har nettopp hatt forsyningssvikt på alle legemidler mot skabb. Flere fastleger og hudavdelinger har lagt...

Les mer
Sist oppdatert 24. januar 2020 14:44

Åkrahallene er overtatt av kommunen

Nå holder kommunen på og flytte tingene de skal ha inn i den nye hallen. Mye som skal flyttes inn. Alt av rengjøringsutstyr, gymutstyr, utstyr til treningsstudioet, kontorer og møterom, alt elektrisk skal fungere. Byggeperioden begynte 21.11.18 og nå mandag 22. januar begynner elever fra den videregående skolen å...

Les mer
Sist oppdatert 20. januar 2020 08:47

Ekstremværet Didrik

Ekstremværet Didrik er ventet å treffe Karmøy i kveld, og vil kunne gi svært høy vannstand.  Vi har hatt en gjennomgang av særlig utsatte områder i forkant av ekstremværet. Det er viktig at du som bor i Karmøy unngår å ferdes langs kaier og oversvømte områder i kveld og...

Les mer
Sist oppdatert 14. januar 2020 18:11

Gebyr for søknad om graving

Det er nytt av året at søknad om graving i kommunal veg er gebyrlagt. I den forbindelse er det viktig at alle som søker bruker det siste oppdaterte versjonen av skjemaet. bruk av gamle gravemeldingsskjemaer som blir levert inn vil bli sendt i retur. Det vil alltid være lurt...

Les mer
Sist oppdatert 14. januar 2020 14:37