Arkiv for November, 2019

Søknad om støtte fra fond/legater

Karmøy kommune forvalter flere fond/legater med ulike formål. Søknadsskjema med informasjon om det enkelte fond/legat er lagt ut på kommunens hjemmeside http://www.karmoy.kommune.no/legater Frist for innsending av begrunnet søknad om støtte for 2019 er satt til 2. desember. Hvor søknaden skal sendes står oppført nederst på det enkelte søknadsskjema.

Les mer
Sist oppdatert 11. november 2019 14:35

Leve hele livet – Hva er viktig for eldre i Karmøy?

Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre. Du inviteres til innspillsmøte 3. desember kl. 18 på Solstein. I løpet av 2020 skal kommunestyret ta stilling til hvordan reformen skal følges opp i Karmøy.  Møtedeltakerne samles rundt ett eller flere temabord for samtale om de fem innsatsområdene: Aldersvennlig samfunn, Aktivitet og fellesskap, Mat og måltider, Helsehjelp og Sammenheng og...

Les mer
Sist oppdatert 11. november 2019 11:10

Lærlinger på nettverkssamling

43 lærlinger innen helse, barne- og ungdomsarbeid og IKT deltar i dag på nettverkssamling. De som er lærlinger i Karmøy kommune får tilbud om flere fellessamlinger med faglig og praktisk innhold i læreperioden. Samlingen som nå arrangeres på kulturhuset er for 2. års lærlinger som skal ta fagbrev i...

Les mer
Sist oppdatert 7. november 2019 15:43

Nyttig app for gravide og småbarnsforeldre

Karmøy kommune tar nå i bruk en ny norsk og gratis app som gir gravide og småbarnsforeldre (0-5 år) en tryggere og enklere hverdag. Den inneholder kvalitetssikrede helseråd og nyttige verktøy. Appen er utviklet i tett samspill med kommunens helsetjenestetilbud. Last ned appen ved å søke Helseoversikt i AppStore eller...

Les mer
Sist oppdatert 6. november 2019 14:26

NRK-programmet “Norge nå” direkte fra Karmøy

Torsdag 7. november kl. 20.25 setter NRK1 TV fokus på unge demente med direktesending fra Augustehuset på Håvik. Augustehuset er et kommuneomfattende aktivitetstilbud for personer med demenssykdom. Her er fokuset er på fysisk aktivitet og mestring. Deltakerne samles for å gå på tur, trimme, ta seg av Augustehusets egen hage, bake...

Les mer
Sist oppdatert 6. november 2019 09:51

Tid for influensavaksine

Smittevernlege Martin Eikrem i Karmøy oppfordrer flest mulig til å vaksinere seg, og har nå startet en kampanje. Fastlegekontorene tilbyr vaksinering. Du trenger ikke egen time for dette. Kommunen arrangerer kulturkveld med influensavaksine på Solstein 11. november. Dette er spesielt rettet inn mot personer over 65 år, men alle er velkommen. Disse anbefales...

Les mer
Sist oppdatert 4. november 2019 08:54

Ønsker fortgang i bruken av velferdsteknologi

Karmøy kommunes strategi for velferdsteknologi 2018-2022 er todelt: På den ene siden vil vi oppfordre innbyggerne til å planlegge for eget liv, blant annet ved å utnytte mulighetene som teknologien gir På den andre siden skal velferdsteknologi være et naturlig virkemiddel i kommunens tjenestetilbud. Planlegge for eget liv På arrangementet Flonsefri - Kulturkveld...

Les mer
Sist oppdatert 5. november 2019 10:58