Arkiv for November, 2019

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Offentlige instanser,...

Les mer
Sist oppdatert 25. november 2019 10:36

Dialogmøte i forbindelse men plan og byggesaker

Karmøy kommune ønsker å invitere til dialogmøte 22. 11. 19 på rådhuset i Kopervik kl 1200 - 1530 (max - avhengig av tema og respons)Vi ser for oss følgende mulige tema (kan bli endringer): Eventuelt nytt fra departement og direktorat. Havnivåstigning og risiko - hva medfører det for søker,...

Les mer
Sist oppdatert 22. november 2019 11:31

Stopp i tinglysning og oppdatering av matrikkelen på grunn av kommunereformen

Frist for innsending fra kommunen fredag 29. november Eiendomsregisteret (matrikkelen) og grunnboken (tinglysingen) stenges for ALLE landets kommuner i desember på grunn av kommunereformene. Dette er nødvendig i følge Kartverket for å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet. Karmøy kommune følger myndighetenes...

Les mer
Sist oppdatert 25. november 2019 09:13

Avfallsbøtte gir mindre sminke i sjøen

ÆSJ! Har man ikke avfallsbøtte på badet er det fare for at plast og sminkesaker ender i sjøen. Gjør nærområdet mer miljøvennlig, hjelp oss å spre ordet.

Les mer
Sist oppdatert 20. november 2019 08:52

Æsj!  – Internasjonal dovett-dag!

Vi trenger hjelp av våre innbyggere til ikke å kaste merkelige ting i do! Husk at sminkepads, våtservietter, kondomer og annet småsøppel tetter rør, og i verste fall forviller dette seg ut i sjøen. Tenk miljø, skaff deg en avfallsbøtte på badet. Ønsker du å være med på trekningen av en avfallsbøtte?...

Les mer
Sist oppdatert 19. november 2019 08:29

Mye rart i do

Enkelte kaster overraskende mye rart i do. Sminkepads, kondomer, tannpirkere og småsøppel tetter rør, og i verste fall forviller dette seg ut i sjøen. Tenk på nærmiljøet - skaff deg en avfallsbøtte på badet.          

Les mer
Sist oppdatert 15. november 2019 11:58

Her er de nominerte til byggeskikkprisen

Karmøy kommunes byggeskikkpris deles ut til den som har oppført nybygg som både er arkitektonisk gode i seg selv, og som samtidig er godt tilpasset det eksisterende miljøet.  Avgjørelsen om hvem som får prisen tas i hovedutvalg teknisk og miljø 3. desember, og prisen deles ut under ordførerens nyttårsmottakelse på...

Les mer
Sist oppdatert 13. november 2019 15:06

Karmøy fikk den første Leve hele livet-prisen

Ordfører Jarle Nilsen tok i mot prisen av eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug. - Jeg er stolt over at vi får denne prisen, og vil takke alle ansatte som har jobbet målbevisst og godt over lang tid for at Karmøy skal være en god kommune å kunne leve hele livet...

Les mer
Sist oppdatert 13. november 2019 17:19

Søknad om støtte fra fond/legater

Karmøy kommune forvalter flere fond/legater med ulike formål. Søknadsskjema med informasjon om det enkelte fond/legat er lagt ut på kommunens hjemmeside http://www.karmoy.kommune.no/legater Frist for innsending av begrunnet søknad om støtte for 2019 er satt til 2. desember. Hvor søknaden skal sendes står oppført nederst på det enkelte søknadsskjema.

Les mer
Sist oppdatert 11. november 2019 14:35