Arkiv for September, 2019

Vil du bli bøssebærer?

Vi trenger 6000 bøssebærere i Rogaland, og har behov for at du registrerer deg som bøssebærer i din kommune. Årets TV-aksjon går til Care Norge som jobber for at 400.000 kvinner i noen av verdens mest fattige land skal få muligheten til å skape et bedre liv for seg og...

Les mer
Sist oppdatert 3. oktober 2019 15:44

Nødvendige tiltak

I Karmøy har tjenestebehovet innen helse og omsorg økt betydelig. På bakgrunn av dette har helse- og omsorgsetaten hittil i år også hatt et betydelig økonomisk merforbruk. Det er derfor nødvendig å sette i gang tiltak for å bremse den økonomiske veksten. I samråd med fagforeningene blir de ansatte...

Les mer
Sist oppdatert 26. september 2019 10:01

Medlemmer til nye kommunale råd

Karmøy kommunestyre skal velge nytt eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden 2019-2023. I den forbindelse inviteres pensjonistforeninger og andre frivillige foreninger og lag som driver aktivt arbeid blant eldre til å foreslå medlemmer av eldrerådet. Flertallet av eldrerådsmedlemmene skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Råd...

Les mer
Sist oppdatert 25. september 2019 09:39

Våketjenesten blir benyttet

Røde Kors Våketjeneste skal lindre ensomhet ved livets slutt og har nå vært i drift i Karmøy i ett år. - Våketjenesten har hatt 16 oppdrag rundt omkring i Karmøy kommune, både på sykehjem og hos private. Vi har 23 fantastiske våkere som er med i våketjenesten, sier frivillighetskoordinator i...

Les mer
Sist oppdatert 19. september 2019 15:36

Åpen dag på Augustehuset 1. oktober

Aktivitetstilbudet for personer med demenssykdom som er i god fysisk form flyttet i sommer inn i «nytt» hus på Håvik, den tidligere lensmannsgården. For at flere skal bli kjent med tilbudet inviteres nå til åpen dag tirsdag 1. oktober, kl. 14-16, i Karmøyvegen 555. Augustehuset er et kommuneomfattende aktivitetstilbud for personer med demenssykdom,...

Les mer
Sist oppdatert 19. september 2019 12:56

Alkovett i barneidretten

Det skal være trygt og godt for barn og unge å drive med idrett i Karmøy kommune. Derfor bør idrettslag ta praten om alkohol. Karmøy kommune samarbeider med alkovettorganisasjonen Av-og-til for å forebygge skadevirkninger av alkohol, særlig på arenaer for barn og unge. – Barneidretten er utrolig viktig for mange barn....

Les mer
Sist oppdatert 18. september 2019 14:37

Anskaffelser med klimaambisjoner leiter etter prosjektleder

Karmøy kommune, har i lag med kommunane Haugesund og Tysvær, gått saman om eit prosjekt for å auke kompetanse og vektlegging av miljø- og klimakrav i større innkjøp av varar og tenester. Dette prosjektet har fått namnet «Anskaffelser med klimaambisjoner», og har fått tilskot på 1.1 millionar kr frå...

Les mer
Sist oppdatert 20. september 2019 09:04

Tidlig tiltak for barnets beste

Sektor barnehage i Karmøy har i samarbeid med barnevernet, PPT og Helsestasjon, opprettet et tidlig tiltaksteam (TID TIL), som tilbyr konsultasjon når barnehagen har en begynnende bekymring for barns oppvekstsvilkår. -TID TIL har som mål å styrke barnehagens handlingskompetanse når det oppstår alvorlig bekymring for barn. I saker der det...

Les mer
Sist oppdatert 18. september 2019 10:02

Flotte bidrag fra frivillige

Lokale støtteforeninger stiller opp på en meget positiv måte for beboerne og de pårørende til pasienter i kommunens sykehjem og dagsentre. Det arrangeres kjekke aktiviteter og det samles inn pengegaver som personalet kan nytte til arrangementer og tiltak utenom det vanlige. Dagavdelingen ved Storesund bu- og behandlingsheim mottok nylig en...

Les mer
Sist oppdatert 17. september 2019 12:26

Disse kandidatene er valgt inn som faste representanter i kommunestyret for perioden 2019-2023

Disse kandidatene er valgt inn som faste representanter i kommunestyret for perioden 2019-2023 Arbeiderpartiet Jarle Nilsen Svanhild I. Lygre Andersen Veronika B. Brekke Jakobsen Siv J. Storesund Robin Hult John K. Holvik Stine Karin Bjelland Kenneth Halleland Inger Elise Netland Kolstø Ruth Mariann Hop Fremskrittspartiet Rune Midtun Einar Roald Endresen Veronica Helen Øråetvedt Bente Thorsen Bente B. Tjøsvoll Øyvind Vaksdal Høyre Tor Kristian Gaard Aase Simonsen Randi Wisnæs Jan Birger Medhaug Roald Alsaker Dag...

Les mer
Sist oppdatert 13. september 2019 14:57