Arkiv for Juni, 2019

Brukerundersøkelse viser en score over snitt

Det har blitt gjennomført en brukerundersøkelse blant profesjonelle aktører innenfor byggesak i Karmøy. Det kom inn 80 svar av 300 mulige, noe som gir en svarprosent på over 30%. En svarprosent som er ganske bra.  Undersøkelsen viser at Karmøy kommune scorer i snitt over landsgjennomsnittet. Karmøy fikk en snitt score på 4,7. Skalaen...

Les mer
Sist oppdatert 27. juni 2019 10:41

Gleder seg over “nye” aktivitetstilbud

"Nytt" aktivitetshus Aktivitetstilbudet for personer med demenssykdom og som er i god fysisk form har flyttet inn i "nytt" hus. Avdelingsleder Kristine Nessa og ergoterapeut Susanne Ve Rasmussen syns det er veldig flott å kunne drive dette tilbudet i Augustehuset på Håvik. - Nå har vi fått egen hage som vi skal holde...

Les mer
Sist oppdatert 25. juni 2019 08:04

Gratis sommerkino for barn

I år som tidligere år tilbyr Karmøy kino gratis sommerkino for barn. 6 barnefilmer står  på programmet kl 12.00 hver onsdag i juni og juli i skoleferien.  Alle filmene har norsk tale. Ved 6 års aldersgrense er barn fra 4 år velkommen i følge med voksne.OBS: Dørene åpnes kl 11.00...

Les mer
Sist oppdatert 24. juni 2019 13:44

Varslingsplikt om alvorlige hendelser

Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle dødsfall og svært alvorlig skade på pasient eller bruker som har sammenheng med helsehjelpen, til Statens helsetilsyn. Samtidig får pasienter, brukere og nærmeste pårørende en rett til å varsle slike hendelser. Varslingsplikten gjelder når utfallet er...

Les mer
Sist oppdatert 24. juni 2019 11:32

Fastlegen tar også ferie

Fastlegene i kommunen har innbyrdes avtaler om å vikariere for hverandre. Dermed er du sikret legehjelp selv om fastlegen er på ferie. Informasjon om når fastlegen din har ferie finner du på nettsidene til legekontoret. Der skal du også finne informasjon om vikar. Noen legekontor har ikke egne nettsider. Da kan du eventuelt ringe kontoret. Kontaktinformasjon til fastlegene finner du på helsenorge.no.

Les mer
Sist oppdatert 21. juni 2019 15:30

Sankthansfeiring med bål?

Søndag, 23. juni, feires Sankthans. Det er en viktig del av den norske kulturen, både som folkelig og som religiøs tradisjon. Men det er sider ved bålbrenningen som vi må ta hensyn til. Derfor har Haugaland brann og redning iks gitt følgende veiledning til de som ønsker å videreføre tradisjonen å brenne...

Les mer
Sist oppdatert 21. juni 2019 09:10

Konkurranse om matombringing

Hovedutvalg helse og omsorg vedtok i mars i år at administrasjonen skulle søke løsninger som kobler produksjon og distribusjon av ferdig middagsmat til de som ønsker det. Intensjonen er at ordningen skal være i stabil drift tidligst mulig høsten 2019. Hovedutvalget har videre vedtatt at det skal hentes inn tilbud fra leverandører på ferdig middag...

Les mer
Sist oppdatert 18. oktober 2019 13:30

Livsglede på sykehjemmene

Engasjerte og kreative frivillige og ansatte bidrar på en fantastisk måte til at pasienter i kommunens sykehjem får livsglede i hverdagen. Det er veldig mye fint som blir gjort. Det er berikende at barnehager tar seg tid til besøk, at ansatte kommer på besøk med babyen sin, at noen tar...

Les mer
Sist oppdatert 18. juni 2019 12:49

Karmøy har godt og sikkert vann!

Hver dag jobbes det for å gjøre forsyningen av drikkevann sikker. Spørsmål om rent drikkevann er avhengig av mange faktorer: Nedbør, vannkilder, vannbehandling, rørsystem, høydebasseng og private rør. Det er mange faktorer å passe på, men det skal mye til for at vi opplever en forurensningssituasjon i vår kommune. Drikkevannet i...

Les mer
Sist oppdatert 14. juni 2019 10:25

Fokus på ernæring

Etter at måltidsrytmen på kommunens sykehjem ble endret for et par år siden har det vært viktig å passe på at nattfasten for pasientene ikke blir for lang. Som et tiltak går personalet ved somatisk langtidsavdeling på Vea sykehjem hver kveld rundt med en serveringstralle for å friste pasientene til å...

Les mer
Sist oppdatert 12. juni 2019 12:06