Arkiv for April, 2019

Velg å leve

Å snakke om sjølvmord er som å skru på lyset i eit mørkt rom. Det vi trur skjuler seg i mørket, blir mindre farleg eller forsvinn. Det er hjelp å få, og det første steget er å tore å seie det vanskelege ordet sjølvmord. Sitatet er fra Helse Vest...

Les mer
Sist oppdatert 2. april 2019 11:01

Miljøpatruljen er tilbake

Karmøy sin miljøpatrulje starta opp i januar, og er i gang med å gjere kysten på Karmøy ren for marin forsøpling.  Dette samstundes som patruljen skapar gylne augeblikk og ein meiningsfull kvardag til menneskjer i forskjellig livssituasjonar. Miljøpatruljen til Karmøy, som tidlegare berre hadde ein mann til opprydding, vil no bestå av mange hender som...

Les mer
Sist oppdatert 2. april 2019 10:41