Arkiv for Februar, 2019

Eiendomsskattelister er lagt ut rådhuset

Eiendomsskattelister blir lagt ut til offentlig høring i servicetorget, Karmøy rådhus i tidsrommet 1.mars til 12.april 2019. I tillegg blir det sendt ut skattesedler. Du kan klage på utskrevet eiendomskatt, men den må fremsettes skriftlig til eiendomsskattekontoret i Karmøy innen 12.april 2019, jf. eiendomsskatteloven § 19. Klagen sendes: Karmøy kommune Rådhuset pb.167 4291 Kopervik eller E-post: post@karmoy.kommune.no Mener...

Les mer
Sist oppdatert 28. februar 2019 12:29

Elektronisk utsending av skatteseddel eiendomsskatt

Det blir i disse dager sendt ut skatteseddel digitalt via SvarUt. Dersom du ikke åpner skatteseddelen i Altinn eller annen digital postkasse, vil du på vanlig måte motta skatteseddelen som et brev i posten om noen dager. Dette er første året vi sender ut skatteseddel digitalt. Tidligere har faktura vært...

Les mer
Sist oppdatert 25. februar 2019 08:17

Nytt digitalt søknadssystem for søkere av SMIL-tilskudd og tilskudd til drenering

Søknader om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), og tilskudd til drenering av jordbruksjord skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. Søknadskjemaet ble tilgjengelig 11. februar 2019. Har du spørsmål om søknaden, ta kontakt med landbrukskontoret. Kommunen fastsetter frist for å levere søknad. Søkerne har tidligere brukt papirsøknader,...

Les mer
Sist oppdatert 20. februar 2019 11:24

Karmøy kommune føler med de pårørende

- Karmøy kommune er blitt kjent med at de omkomne etter helikopterulykka i Røldal hadde tilknytning til vår kommune og region. Som ordfører vil jeg uttrykke sympati og medfølelse med de etterlatt og andre pårørende, sier ordfører Jarle Nilsen. Kommunen stiller sine tjenester og kompetanse til disposisjon for eksempel for...

Les mer
Sist oppdatert 19. februar 2019 10:36

Regnskapet for 2018 lagt fram

Mandag 18. februar la rådmann Vibeke Vikse Johnsen fram foreløpig regnskap for Karmøy kommune i 2018. Netto driftsresultat ble 73 millioner kroner eller 2,4 prosent av driftsinntekterne.

Les mer
Sist oppdatert 19. februar 2019 07:47

Mange frivillige møtte

Fullt hus og fin stemning da kommunen møtte de frivillige til blant annet markering av kåringen til årets frivillighetskommune.

Les mer
Sist oppdatert 15. februar 2019 09:03

Nye veiledninger om forstøtningsmurer og fyllinger

Karmøy kommune ønsker å bli bedre på forstøtningsmurer og fyllinger og har derfor laget en ny veiledning for de som vurderer dette. For hva er egentlig søknadspliktig eller ikke? Det er for å gjøre det enklere både for den som skal gjøre en jobb og for kommunen som skal...

Les mer
Sist oppdatert 14. februar 2019 09:51

Sjekklister for byggesøknader

Byggesaksavdelingen i Karmøy kommune har laget seg noen sjekklister de bruker når de ser over om byggesøknaden er fulstendig eller ikke. Disse listene gir de nå de som søker mulighet til å bruke, som en siste utsjekk før de sender inn saken. Bare for å se om at det...

Les mer
Sist oppdatert 11. februar 2019 14:38

Utfordrende under snøværet, takk skal dere ha.

Kjære Karmøybuer! Takk for deres forståelse og samarbeid! I Karmøy kommune har vi en beredskap for vintervedlikehold på vei. Denne ordningen er tilpasset vanlige værforhold og de forventede snømengder som er her. Både kommunale ansatte og våre private samarbeidspartnere står på for å sikre fremkommelighet og sikkerhet i trafikken, og i...

Les mer
Sist oppdatert 1. februar 2019 15:19

Kveldsskole om rus og avhengighet (overføres på nett-TV)

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) arrangerer kveldsskole for å formidle oppdatert kunnskap om forskning fra rusfeltet på en forståelig måte. Kveldsskolen legger opp til månedlige arrangementer som avholdes på Sølvberget i Stavanger sentrum, men som også streames live. Arrangementene vil ha fokus på temaer knyttet til rus og avhengighet, og...

Les mer
Sist oppdatert 1. februar 2019 14:11