Arkiv for Januar, 2019

Flere kan nå ta del i Aktivitetskortet for barn og unge

Karmøy kommune har utvidet tilskuddet til Aktivitetskortet og håper å nå flere brukere. Det nye er at alle barn og unge som går i Velkomstklasser i Karmøy får et kort hver. Kortet er ment som integrering og deltakelse i lokalsamfunnet. Barn fra familier med nylig arbeidsledighet kan også få Aktivitetskort. Dekking av medlemskap...

Les mer
Sist oppdatert 31. januar 2020 10:24

Høring – endring av slamtømmeforskriften

Karmøy kommune foreslår endring av paragraf 3 i gjeldende forskrift for slamtømming. Bakgrunn for forslaget er en sak som har pågått mellom Karmøy kommune og Feøy velforening angående slamtømming på Feøy. Feøy velforening ønsker at Karmøy kommune tar ansvar for tømming av slamavskillerne på øya. Tankeiere på Feøy, Høvringøy og evt....

Les mer
Sist oppdatert 24. januar 2019 12:48

Lær å mestre panikkangst

Fra uke 4 vil det bli kurs i mestring av panikkangst annenhver torsdag på kulturhuset i Kopervik, kl 13.00-15.00. På kurset får du innføring i hva som skjer under et angstanfall, og du lærer strategier for å mestre dette slik at ikke angsten skal få ta kontroll i livet ditt. Dersom...

Les mer
Sist oppdatert 18. januar 2019 09:14

Forberedelsene til åpning av gågate i gang

Nå er forberedelsene til åpningen av gågata i Kopervik i gang. Det er mye som skal på plass, ikke bare fysisk men også av vedtak fra andre myndigheter. Vegvesenet har blandt annet pålagt og gjøre noe med krysset Stangelandsgata og der gågata begynner. Her foregår det nå utbedringsarbeid for...

Les mer
Sist oppdatert 10. januar 2019 09:46

Nye fakturaer fra kommunen

Det blir nå slutt på fakturaer med de kjente gule giroblankettene nederst. Derfor anbefales det å bruke eFaktura eller AvtaleGiro.

Les mer
Sist oppdatert 7. januar 2019 13:02

Jobber for et mer demensvennlig samfunn og innfører ordningen med aktivitetsvenn

I Norge er det ca. 78 000 personer med demens, og mange av disse bor hjemme. Antallet vil øke i årene som kommer. Karmøy kommune vil tilrettelegge best mulig slik at det er trygt og godt for alle å ferdes i lokalsamfunnet. På bakgrunn av vedtak i hovedutvalg helse og omsorg inngikk kommunen v/ordfører...

Les mer
Sist oppdatert 3. januar 2019 13:28

Ny påmeldingsportal for søknad om barnehageplass åpnes 9. januar

Fra og med barnehageopptaket 2019  vil søknad om barnehageplass i kommunen gjøres via Visma Flyt Barnehages foreldreportal. Dette gjelder enten du søker plass i kommunale eller private barnehager. Det gjelder og om du søker for første gang, om du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til...

Les mer
Sist oppdatert 2. januar 2019 13:16