200 års fartstid

Åtte av de ansatte ved Stokkastrand skole har til sammen 200 års ansettelse. De siste årene har skolen hatt mange ansatte som har vært i kommunen i 25 år.

 

Når vi spør om hva som gjør at de blir værende i kommunen og på skolen så svarer de dette:

  • Vi liker å jobbe med mennesker og spesielt med barn. Vi får se nye muligheter og ikke minst; fra barn vi umiddelbar respons.
  • Ett godt kollegafellesskap er viktig for trivsel. Vi kjenner hverandre godt og er trygge på hverandre.
  • Vi drar lasset sammen, det er våre elever. Tett samarbeid mellom pedagog og miljøarbeider. Alle er villige til å dele på sin kompetanse og alle tar ansvar.
  • Passelig størrelse på personalet og flotte omgivelser her ute på landet.
  • Vi har stor lojalitet i gruppen. Det som flertallet har bestemt blir fulgt.

 

Alt dette gjør Stokkastrand skole til en trygg og god arbeidsplass.

Foran: Per Arnvid Solnørdal, Lillian Halvorsen, Bente Martinsen Sund.

Bak: Gro Ellen Mikkelsen, Marianne Medhaug Yrke, Hild Astrid Valle, Elia Aase.

Ikke til stede når bildet var tatt: Elin Ørn Toskedal

Jubilanter i 2019

 

Karmøy kommune hadde i år til sammen 60 jubilanter som hadde 25 eller 35 års tjeneste. De var invitert til lunsj på rådhuset og ble takket for god innsats av ordfører og rådmann.

 

Første rekke fra venstre:

Ordfører Jarle Nilsen, Janne Turid Knutsen, Aud Tove Rosseland, Nina Olene Sverdrupsen,   Irene Heimdal, Marianne Grindhaug, Lillian Halvorsen, Hilde Elisabeth Frydvang, Sofie K Lande, Svanhild Austevik Hatløy, Teresa S Jensen, Immaculada Brochs, Åse N Aarsand , Gjertrud Skjølingstad, Elsbeth Ørjansen, Anne Berit Thorsen, Aud Eva Enstad, rådmann Vibeke Vikse Johnsen.

Andre rekke fra venstre:

Astrid Lykke Mosaker, Vibeke Tidemand, Jorunn Sundfør, KjerstinUtne, Kirsten Knutsen,              Else Brit Osland Kjærgård, Gunn Jakobsen, Thorbjørn Thorbjørnsen, Anita Nymark, Kirsten Bjørnstad, Jane Børresen, Elin Ørn Toskedal, Bente Martinsen Sund, Randi Ellen Utseth, Anne Lindøe Lea, Ragnhild Vikra, Janette Mannes, Liv Marit Mathiassen.

Tredje rekke fra venstre:

Runi Kristoffersen, Jorunn Kristine Sand, Inger Lise Kristiansen, Aud Lillian E Vikre, Hild E Svendsen Mundal, Nina Elin Apeland, Linda Velle Sjøen, Anita Vea, Bjarne Reidar Hansen, Leiv Finne, Dagfinn Nes, John Geir Knutsen, Frode Teige, Agnes Haaland, Elia Aase, Sissel Førde, Vigdis Martinsen, Grethe Eide, Gørild Vedøy.

Ikke tilstede:

Olav Eikesaas, Mona Rasmussen Sævik, Anne Grethe Jæger Tjøsvoll, Margareth Grindhaug, Karin Saltvedt og Bjarne Stangeland.