100 000 kr i støtte til organisasjoner

Karmøy kommune har for 2019 satt av støtte til organisasjoner som har barn og unge som skal på turer, leirer og lignende hvor det er større egenandeler som ikke dekkes av kontingenten.

Kommunen oppfordrer de frivillige organisasjonene som har grupper med barn og unge mellom 0-18 år som skal på turer, leirer og lignende til å søke om støtte på vegne av medlemmene. Dette gjelder dem som har Aktivitetskortet eller som erfaringsmessig ikke er i stand til å dekke egenandelen ved deltakelse.

I søknaden bes det opplyst om hvor mange det søkes for, hvor turen går og hvor stor egenandelen er pr person.

 Det er klubben som sender søknaden, og ikke hvert enkelt lag eller medlem.

Søknad sendes til anko@karmoy.kommune.no

Ring gjerne til Anine for mer info på tel  52 85 73 23.

Frist for å sende søknad er 23. april. Tildelingen blir gjennomført ca 15. mai.

 

Mer informasjon her:  

https://www.karmoy.kommune.no/flere-kan-na-ta-del-i-aktivitetskortet-for-barn-og-unge/