1 million kroner fra Handelens Miljøfond til strandrydding

Karmøy kommune mottar nye midler til strandrydding fra Handelens Miljøfond! 1 million kroner skal brukes på prosjektet «Vi rydder hele Karmøy» de neste to årene. På nyåret vil det bli mulig for alle lokale lag og foreninger å søke om å delta i 2022.

For ett år siden kunne vi avsløre at vi hadde 500 000 kr å dele ut til lokale lag og foreninger som ryddet strender, etter en stor tildeling fra Handelens Miljøfond. Prosjektet har gått over all forventning gjennom året som har gått, og pengene er nå utbetalt til de rundt 30 foreningene som deltok. I 2021 er det blitt ryddet totalt 56 tonn og 230 km kystlinje i Karmøy kommune.

Denne uken fikk vi nyheten om at vi nok en gang har vært så heldige å komme gjennom nåløyet i årets tildeling. Vi mottar hele 1 million kroner til prosjektet i 2022-2023! Det betyr at vi har veldig gode muligheter for å nå målet vårt om å få ryddet hele Karmøys kystlinje over 3 år.

Vi retter en stor takk til Handelens Miljøfond for støtten! Vi må også takke alle lag og foreninger som har vært med dette året. Nå håper vi alle lokale foreninger, både de som har vært med i år og de som ikke har vært med før, følger med i kommunens kanaler fremover. Det vil på nyåret bli mulig å søke om å delta i 2022. Det blir en gylden mulighet til å tjene en fin sum til foreningen sin og samtidig være med på å gjøre lokalsamfunnet litt renere.

Her kan du lese mer om tildelingene fra Handelens Miljøfond.