Forhåndsstemming i Karmøy kommune

Informasjon om forhåndsstemming til Stortingsvalget 2017.

Mer…

Nyheter

Opplevelseskort for barn og unge

Kulturavdelingen har innført flere støtteordninger for barn og unge under 18 år fra lavinntektsfamilier. En ordning er opplevelseskort for barn og unge. Dette kortet vil gi gratis inngang ved Karmøy kommunale kino, offentlig bading i Karmøyhallen og arrangementer i regi av Karmøy kommune.

Mer…

La barna sykle og gå til skole

-La bilen stå og følg barna til skolen i starten, lær dem hvordan ferdes trygt på skoleveien. Ved å gi barna gode holdninger, sikrer vi oss flinkere trafikanter i framtiden også, sier prosjektleder Jan Erik Søvig for Trygge barn på skolevei i Karmøy.

Mer…

Klipp hekkene. Gjør skolevegen tryggere

Sikt i kryss og svinger er et viktig sikkerhetstiltak for gående og kjørende. I disse tider da skolene starter , er dette et viktig trafikksikkerhetstiltak.

Mer…

Byggetilsynet blir mer synlig

Nå har byggetilsynet i kommunen fått sin egen arbeidsbil. Et ledd i effektiviseringen og digitaliseringen av tilsynet.

Mer…

Stengte veger i Kopervik

I forbindelse med vann og avløpsarbeider i Kopervik blir veier stengt fra mandag 14. august i følge vedlagt skiltplan og vedtak. Arbeidene vil pågå i minst 3 måneder frem i tid.

Mer…

Forhåndsstemmingen åpner 10. august

Torsdag 10. august åpner alle landets kommuner for forhåndsstemming til stortingsvalget. På servicetorget i Karmøy rådhus er de klar til å ta imot stemmen din. Det vil også bli anledning å forhåndsstemme enkelte andre steder i kommunen.

Mer…

Besøk fra den Amerikanske ambassaden

Guvernøren i Rotary distrikt 2250, Christine Landmark med mann og Political-Military Officer Douglas Flitter med kone fra den Amerikanske ambassaden ble fredag mottatt av ordfører Jarle Nilsen. Med i følget var også flere spesielt inviterte gjester.

Mer…

Ny lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig.

Karmøy kommune har ny lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften har først vært på bred høring og har deretter blitt vedtatt av kommunestyret i Karmøy kommune.

Mer…

Kursoppstart uke 36 i belastnings- og depresjonsmestring

Kursene er lagt opp som undervisning hvor deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende teknikker og metoder rettet mot å mestre belastninger og nedstemthet/depresjon eller belastninger/stress, samt å forhindre tilbakefall.

Mer…

Flere nyheter…
Side-alternativer

Valg

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
UTGRAVING AV KONGSHALLEN PÅ AVALDSNES
24.08.2017 - 13:30
Kongsgårdprosjektet gir omvisning i utgravingsområdet torsdag 24. ...
Avaldsnes ved kirken
Ordførerens time på biblioteket
29.08.2017 - 17:00
Velkommen på biblioteket i Åkrehamn og ta en opp kaffe og slå av en ...
Karmøy folkebibliotek, Åkrehamn filial
Karmøydebatten - Kvinner i politikken
31.08.2017 - 19:00
Siv Karin Kjøllmoen fra Fagforbundet vil holde et innlegg om hvorfor ...
Hovedbiblioteket i Kopervik
Den nasjonale bibliotekdagen
01.09.2017 - 10:00
Bibliotekene i Karmøy vil feire dagen med forskjellige aktiviteter. ...
Hele Rogaland leser
01.09.2017 - 11:00
Karmøy folkebibliotek starter utdelingen av årets bok "Øverst på ...
Karmøy folkebibliotek, Kopervik
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.