Beredskap og sikkerhet

av admin sist endret 09.03.2016 - 09:20

LOS Categories

Beredskap og sikkerhet

Krisehåndtering

Beredskapsplan for Karmøy kommune 2016

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Karmøy kommune 2016

Plan for oppfølging av kommunal beredskap 2016

FylkesROS

Samfunnsikkerhet og beredskap

Flomvarsel

 

I Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (BSD) har laget, er Karmøys beredskapsplan og ROS-analyse trukket fram som godt eksempel for andre kommuner. Les veilederen her.

Våpentillatelse

Skaffe våpen

Se også: Jakt og fangst

Verneplikt

Søknad om sivil verneplikt

Hæren

Førstegangstjeneste

Heimevernet

Sjøforsvaret

Luftforsvaret

Alternative navn: Brannfarlig vare, Brannvesen, Eksplosiver, Ildsted, Sprengstoff, Beredskapsplan, Beredskapsplaner, Katastrofe, Krise, Krisehjelp, Kriseteam, Sivilforsvaret, Ulykke, Redningsaksjon, Våpenkort, Våpenløyve, Våpensøknad, Førstegangstjeneste, Forsvar, Innrullering, Militærnekting, Militært tjenestebevis, Sesjon, Sivilarbeid, Siviltjeneste, Tjenestebevis


Side-alternativer

Kommunestruktur

Knapp til kulturmiljøfredningen i Skudeneshavn 2015

NAV Ungdom

Telefonvarsling kampanje

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Den kulturelle spaserstokken - Sommerkonsert
27.06.2016 - 11:00
Konsert med Guoste Tamulynaite (piano) og Ellen-Martine Gismervik ...
Kopervik dagsenter kl 11.00, Kopervik sanitetsforening kl 12.00
Den kulturelle spaserstokken - Sommerkonsert
27.06.2016 - 11:00
Konsert med Guoste Tamulynaite (piano) og Ellen-Martine Gismervik ...
Kopervik dagsenter kl 11.00, Kopervik sanitetsforening kl 12.00
Den kulturelle spaserstokken
27.06.2016 - 11:00
Sommerkonsert med Ellen Martine Gismarvik og Guosté Tamulynaite
Kopervik dagsenter kl 11.00, Kopervik sanitetsforening kl 12.00
Gratis sommerkino - KUNG FU PANDA 3
27.06.2016 - 11:30
Hver mandag, tirsdag og onsdag kl. 11.30 blir det gratis barnekino ...
Karmøy kino, Kopervi
Den kulturelle spaserstokken - Sommerkonsert
28.06.2016 - 10:30
Konsert med Guoste Tamulynaite (piano) og Ellen-Martine Gismervik ...
Storasund bu- og behandlingsheim kl 10.30, Norheim bu- og behandlingsheim kl 11.45
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.