Våren kommer og opprydningen i hagene begynner

av Anders L. Eie sist endret 12.04.2017 - 13:24
Når våren kommer begynner mange å rydde i hagene sine. Og da blir det ofte mye hageavfall og bråte som kommer frem. Men hva skal en gjøre med det? brenne? kaste det? Og når har Borgaredalen åpent i påska?
Våren kommer og opprydningen i hagene begynner

Brenning av tørt gras trengs tilatelse til.

Med oppsamling av hageavfall og bråte så kommer spørsmålet om hva en skal gjøre med med det. En kan jo samle det opp og brenne det, en god gammeldags bråtebrann. Men er ikke alltid en kan eller ønsker å sette fyr på det heller, og da kan en kaste det. Men hvordan er det? kan en bare brenne i vei, eller få levert hageavfallet noen steder?

Bråtebrenning trenger tillatelse fra Brannvesenet

I henhold til den lokale forskriften om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, er åpen brenning og brenning av avfall i småovner forbudt. Hvis det ikke sier noe annet i forskriftens § 5.

I § 5 pkt. a) må en ikke innhente tillatelse for åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv. Dette omfatter bruk av åpen ild til matlaging og som varme. Det skal bare benyttes grillkull, eller ved/kvist. Det anbefales å bruke bålplasser som er tilrettelagt for slik bruk.

For brenning i henhold til § 5 pkt. d, e, f må det innhentes tillatelse

d) Sankthansbål og Olsokbål.

e) Brenning av tørt hageavfall (ikke på søndager og offentlige fridager).

f) Brenning av bråte, samt brenning av gress og lyng til beiteforbedring.

Brannfare og hensyn til andres helse og trivsel (lukt og astma/allergi) gjør at bålbrenning bør begrenses til et minimum.

Så hvis du vil brenne hageavfall og bråte, må du si ifra til brannvesenet på telefon 52 85 52 00.

Hageavfall kan leveres gratis

Hvis en ikke ser for seg eller får lov å brenne avfallet, så kan en få kastet avfallet. På Borgaredalen kan en få levert mindre mengder hageavfall gratis.

Men det som ikke er å anbefale er å kaste det ute i naturen på annen manns eiendom. Ikke bare ser det stygt ut for de som ferdes der, det blir heller ikke ryddet vekk.

I påskeuka har Borgaredalen åpent mandag og tirsdag til vanlige tider (08.00–16.00), mens onsdag er det halv dag (08.00-12.00). Lørdag er det stengt

Så da er det bare å ønske påsken og våren velkommen og be dere bruke bålvett og kaste avfallet der det hører hjemme.

Side-alternativer

Byplanlegging

Brøytevakter 2

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Nyttårsmottakelse i Karmøy rådhus
27.12.2017 - 17:00
Ordfører inviterer til nyttårsmottakelse i Karmøy rådhus 27. desember ...
Karmøy rådhus
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.