Ny lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig.

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 04.08.2017 - 11:19
Karmøy kommune har ny lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften har først vært på bred høring og har deretter blitt vedtatt av kommunestyret i Karmøy kommune.

Formålet med forskriften er å få oversikt over behovet for langtidsopphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester og bidra til forutsigbarhet og åpenhet rundt kriterier og tildelingsprosessen.

Forskriften skal bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold samt beskrive hvordan pasient eller bruker skal ivaretas i ventetiden når de står på venteliste.

Forskriften gjelder for alle som bor eller opholder seg i Karmøy kommune, og du kan lese den her

Side-alternativer

Byplanlegging

Brøytevakter 2

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Nyttårsmottakelse i Karmøy rådhus
27.12.2017 - 17:00
Ordfører inviterer til nyttårsmottakelse i Karmøy rådhus 27. desember ...
Karmøy rådhus
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.