Mestring gir muligheter!

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 09.03.2017 - 11:20
Hverdagsrehabilitering er en omsorgstjeneste med målrettet tverrfaglig innsats i en tidsavgrenset periode. Innsatsen tilpasses til brukers behov og hvilke gjøremål/aktiviteter bruker ønsker å mestre i egen hverdag.
Mestring gir muligheter!

Internkurs i hjemmetjenesten Midt

Hverdagsaktiviteter er viktige for å oppleve mestring av eget liv. Det gjør noe med oss når vi ikke lenger kan hente avisen, tilberede et måltid eller ta en dusj.

I hverdagsrehabilitering står hverdagsaktiviteter i fokus, og målet er at bruker skal oppleve et mer selvstendig liv. Hverdagsaktiviteter som bruker selv tillegger betydning skal stå sentralt i rehabiliteringen.

Tett samarbeid

I hverdagsrehabilitering samarbeider ergoterapeut, fysioterapeut og ansatte i hjemmetjenesten tett sammen med bruker for at bruker skal nå de målene som bruker har valgt. Samtidig legges det opp til at bruker selv må delta aktivt i arbeidet.

Nasjonale føringer

Statlige styringsdokumenter gir kommunene føringer om å arbeide mer rehabiliterende, og yte helse og omsorgstjenester på en slik måte at det bidrar til ”at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre". Hverdagsrehabilitering blir trukket frem som et eksempel på tidlig innsats og rehabilitering som kan bidra til økt livskvalitet og bedre funksjonsevne hos brukerne.

Fra pilot til integrert i tjenesten

Kommunen har hatt prosjekt på hverdagsrehabilitering i en hjemmetjeneste i kommunen fra september 2014 til februar 2017. Fra mars 2017 er hverdagsrehabilitering integrert i alle hjemmetjenester i kommunen. Dette innebærer at brukere som får innvilget tjenester blir vurdert i forhold til å kunne få hverdagsrehabilitering. Bruker får da en målrettet og mestringsorientert tjeneste i en tidsavgrenset periode med målsetting om at bruker oppnår økt egenmestring og selvstendighet. Samtidig vil også den øvrige tjenesteytingen i hjemmetjenesten preges av et økt fokus på egenmestring og selvstendighet for brukere som mottar tjenester.

Kompetanseheving

Kommunen har både i prosjektperioden og i forkant av integreringen i alle hjemmetjenester hatt fokus på kompetanseheving for ansatte. Alle ansatte i hjemmetjenesten har deltatt på kurs med interne og eksterne kursholdere. Kommunen har også i ved hjelp av et EU prosjekt hatt ansatte på hospitering i Holstebro i Danmark hvor hverdagsrehabilitering ble innført i hjemmetjenesten i 2007. Som et ledd i pilotprosjektet deltok kommunen i en nasjonal følgeevaluering i regi av helsedirektoratet for å kartlegge effekter av hverdagsrehabilitering. Rapporten fra dette ble publisert i mai 2016.

Side-alternativer

Knapp til kulturmiljøfredningen i Skudeneshavn 2015

NAV Ungdom

Ismåling liten

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Åpning av ungdomsavdeling "Grottå"
28.03.2017 - 17:00
Forfatter Alexander Sandtorv presenterer boken ”Profetien om Laura” ...
Karmøy folkebibliotek, Kopervik
Påskekrim på Haugalandet
28.03.2017 - 19:00
En miniturne med forfatter Chris Tvedt og duoen Into Waves. Bokbadar ...
Haugesund folkebibliotek, tirsd 28.mars kl 19.30 Tysvær folkebibliotek, onsd 29.mars kl 19.00 Karmøy folkebibliotek / Holmen Brygge, torsd 30.mars kl 19.30
MiniMoro - Drømmecruise for lykkelige hunder
01.04.2017 - 11:00
Bibbi og Boffen vil på drømmecruise og ha tidenes beste ferie. En ...
Kl 11.00 Kopervik kulturhus, kl. 13.30 Skudeneshavn kulturhus
Vårutstilling på Galleriet
01.04.2017 - 12:00
Glasskunstner Kirsten Vikingstad Storesund, Anne Beth Hagen, Harald ...
Kopervik kulturhus, Skolegaten 11
Lørdagsyoga på kulturhuset
01.04.2017 - 14:00
Senk skuldrene og gjør noe som er godt for kropp og sinn med ...
Kopervik kulturhus, Skolegaten 11
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.