Mestring gir muligheter!

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 09.03.2017 - 11:20
Hverdagsrehabilitering er en omsorgstjeneste med målrettet tverrfaglig innsats i en tidsavgrenset periode. Innsatsen tilpasses til brukers behov og hvilke gjøremål/aktiviteter bruker ønsker å mestre i egen hverdag.
Mestring gir muligheter!

Internkurs i hjemmetjenesten Midt

Hverdagsaktiviteter er viktige for å oppleve mestring av eget liv. Det gjør noe med oss når vi ikke lenger kan hente avisen, tilberede et måltid eller ta en dusj.

I hverdagsrehabilitering står hverdagsaktiviteter i fokus, og målet er at bruker skal oppleve et mer selvstendig liv. Hverdagsaktiviteter som bruker selv tillegger betydning skal stå sentralt i rehabiliteringen.

Tett samarbeid

I hverdagsrehabilitering samarbeider ergoterapeut, fysioterapeut og ansatte i hjemmetjenesten tett sammen med bruker for at bruker skal nå de målene som bruker har valgt. Samtidig legges det opp til at bruker selv må delta aktivt i arbeidet.

Nasjonale føringer

Statlige styringsdokumenter gir kommunene føringer om å arbeide mer rehabiliterende, og yte helse og omsorgstjenester på en slik måte at det bidrar til ”at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre". Hverdagsrehabilitering blir trukket frem som et eksempel på tidlig innsats og rehabilitering som kan bidra til økt livskvalitet og bedre funksjonsevne hos brukerne.

Fra pilot til integrert i tjenesten

Kommunen har hatt prosjekt på hverdagsrehabilitering i en hjemmetjeneste i kommunen fra september 2014 til februar 2017. Fra mars 2017 er hverdagsrehabilitering integrert i alle hjemmetjenester i kommunen. Dette innebærer at brukere som får innvilget tjenester blir vurdert i forhold til å kunne få hverdagsrehabilitering. Bruker får da en målrettet og mestringsorientert tjeneste i en tidsavgrenset periode med målsetting om at bruker oppnår økt egenmestring og selvstendighet. Samtidig vil også den øvrige tjenesteytingen i hjemmetjenesten preges av et økt fokus på egenmestring og selvstendighet for brukere som mottar tjenester.

Kompetanseheving

Kommunen har både i prosjektperioden og i forkant av integreringen i alle hjemmetjenester hatt fokus på kompetanseheving for ansatte. Alle ansatte i hjemmetjenesten har deltatt på kurs med interne og eksterne kursholdere. Kommunen har også i ved hjelp av et EU prosjekt hatt ansatte på hospitering i Holstebro i Danmark hvor hverdagsrehabilitering ble innført i hjemmetjenesten i 2007. Som et ledd i pilotprosjektet deltok kommunen i en nasjonal følgeevaluering i regi av helsedirektoratet for å kartlegge effekter av hverdagsrehabilitering. Rapporten fra dette ble publisert i mai 2016.

Side-alternativer

Knapp til kulturmiljøfredningen i Skudeneshavn 2015

NAV Ungdom

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Roald Dahls James & Kjempeferskenen
25.04.2017 - 17:00
Karmøy Kulturskoles Barneteater viser 4 kveldsforestillinger kl 17.00 ...
25. april kl 17.00, 27. april kl 17.00, 3. mai kl 17.00, 4. mai kl 17.00-Backboxen, Kopervik kulturhus
Den kulturelle spaserstokken - Veldes verden
02.05.2017 - 11:00
Fra opera til Obison med tenor Ole Morten Velde, Vegard Fossum og ...
Kl 11.00 Åkra bu- og behandlingsheim, kl 12.30 Skudenes bu- og behandlingsheim
Den kulturelle spaserstokken - Veldes verden
03.05.2017 - 12:15
Fra opera til Obison med tenor Ole Morten Velde, Vegard Fossum og ...
Kl 12.15 Vea sykehjem, kl 17.15 Skudenes pensjonistforening
Velkommen til konsert - Parkert piano
03.05.2017 - 18:00
Innslag fra pianoelever fra Karmøy kulturskole. Arrangør Karmøy ...
Storhall Karmøy, 2. etg., Slettavegen 130, Veavågen
Den kulturelle spaserstokken - Veldes verden
08.05.2017 - 10:45
Fra opera til Obison med tenor Ole Morten Velde, Vegard Fossum og ...
Kl 10.45 Kopervik bu- og behandlingsheim, kl 11.45 Kopervik dagavdeling, kl 13.00 Kopervik sanitetsforening, kl 17.30 Blinken pensjonistforening
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.