Karmøy-naturen er i ferd med å forsvinne!

av Eivind Jahren sist endret 19.12.2017 - 07:35
- Karmøy-naturen, slik vi kjenner den med åpne lyngheier og myrområder, er i ferd med å forsvinne. I dag er folk opptatt av «miljøet», men naturen får lov til å forfalle, sier Magne-Henrik Velde som i disse dager går over i pensjonistenes rekker etter nær 40 år i kommunens tjeneste.

Det har skjedd store endringer siden Magne Henrik Velde møtte til sin første arbeidsdag i teknisk etat på Torvastad i oktober 1978. Forskjellene er store i den kommunale forvaltningen. Men Magne-Henriks fokus er i Karmøy-naturen, der forskjellene er minst like store. Hans bekymring er at det i framtida vil være lite igjen av lyngheiene og myrområdene. Det bygges ned og det gror igjen. Fremmede arter som sitkagran tar over.

- Det er minst like mange som bruker naturen som før, men min påstand er at det er færre som «ser» naturen nå enn tidligere. Folke er der, går der, men de opplever i mindre grad naturen.

Magne-Henrik benytter anledningen til å «si det rett ut»: - Vi bryr oss ikke lenger om naturen. Myrer dreneres for å gi plass til boliger, industri og vei, åpne vannflater gror igjen. Det er jo ingen tvil om at menneskene ønsker å bo og oppholde seg på de områdene som også er best vilkår for dyreliv av alle slag – der det er mest solrikt, i ly for vind og vær… Resultatet er at både flora og fauna endrer seg, mens mange tror at vi tar vare på det opprinnelige. Før var det andre «habitater» som dyr, fugler og insekter kunne flytte til når f.eks. ei myr ble drenert. Nå er det nesten ingen steder å flykte. Arter forsvinner. Hver lokalitet som blir igjen blir desto mer verdifull – og utsatt.

Selv merker han det helt konkret på at meldingene om skadde og døde dyr og fugler er blitt færre. Han har nemlig brukt en stor del av livet til å stoppe dem ut, enten for andre eller til framvisning i Visnes natursamling.

Magne-Henrik Velde er genuint naturinteressert.

- Men det mangler jo ikke på engasjement for miljøet – er ikke det naturvern?

- Fokuset på global oppvarming har liten betydning på å begrense de skadene vi opplever på Karmøy-naturen, sier han. Men klimaendringene medvirker selvsagt også til de negative endringene av naturen. Det hjelper lite å verne områder om vi ikke skjøtter dem og tar vare på det som opprinnelig var grunnen til vernet.

- Du har jobbet i kommunens avdeling for vann, avløp og renovasjon hele ditt yrkesaktive liv. Måten vi håndterer søppel på er jo et eksempel på at vi tar bedre vare på naturen og miljøet…

Magne-Henrik er usikker. - I dag er det minimalt som deponeres. Jeg synes det er tilslørende å kaller det «miljøstasjon».  På en måte kaster en  blår i øynene på folk ved å bruke språket på denne måten.

- Men dette er vel politikk. Du har ikke tenkt til å bruke pensjonisttilværelsen til å endre samfunnet?

- Nei, jeg har det for travelt med det jeg liker å holde på med til å gå inn i politikken.

Visnes natursamling

Noe av poenget med dette avskjedsintervjuet var å løfte fram Visnes natursamling. Det er en særdeles vanskelig oppgave. I hjemmet sitt på Visnes har Velde bygget opp en utrolig samling av utstoppede dyr, fugler og en slike fantastisk samling sommerfugler, av et antall og en kvalitet som ikke lar seg beskrive. Men heldigvis lar stedet seg besøke. – Jo, jeg tar imot folk som vil se.

Hvor mange hundre utstoppede fugler og dyr han har der, har han ikke tall på. Heller ikke for mange tusen sommerfugler. – Jeg tror jeg har om lag 160 forskjellige fuglearter  sier han, flere av artene er allerede borte fra Karmøy, og ytterligere noen er slike som er observert her bare noen få ganger.

Ingen av fuglene eller dyra som er stoppet ut er blitt fanget og drept for dette formålet – det er snakk om dyr som har omkommet av andre grunner.

- Og nå som du blir pensjonist, kan du ha fast åpningstid…

- Nei, de som vil se må ta kontakt og avtale  tid. Jeg har  ikke tid til å vente på tilfeldige besøkende. Det blir fortsatt «åpent etter avtale»,  de som har lyst er hjertelig velkomne!

Magne Henrik Velde ser i mikroskop

I mikroskopet sitt kan Magne Henrik Velde blant annet artsbestemme sommerfugler gjennom kjønnsorganet (under).

Kjønnsorgan hos sommerfulg

Noen eksempler på fugler og dyr som Magne Henrik Velde har stoppet ut og som kan oppleves i Visnes natursamling:

Jeger og bytte

Oter

Stilstudie

Side-alternativer

Byplanlegging

Brøytevakter 2

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Stedsnavn på fra Haringstad til Haga
24.01.2018 - 19:00
Håkon Liknes har samlet over 900 stedsnavn fordelt på 10 kart. Bare ...
Karmøy kulturhus, Åkrehamn
ORIENTERINGSMØTE PLAN 113-3 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKUDENESHAVN – ENDRING AV BESTEMMELSER FOR VIRKSOMHETER OG PARKERING
25.01.2018 - 18:00
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtok i møte 5. oktober 2017 å legge ...
Informasjonssalen Mælandsgården
MiniMoro - Klovnen Tulliball
03.02.2018 - 11:00
Fra 2 år - 30 minutt - kr 60,00. Billett kan kjøpes på TicketCo.
Kl 11.00 Kopervik kulturhus, kl 13.30 Skudeneshavn kulturhus
Åpent hus på Kopervik kulturhus
03.02.2018 - 11:00
Kl 11.00 MiniMoro med klovnen Tulliball. Ansiktsmaling. Galleriet ...
Kopervik kulturhus, Skolegaten 11
Gitarkonsert med Roy Henning Snyen
03.02.2018 - 17:30
For første gang siden han flyttet fra Kopervik i 1979 får vi høre ham ...
Kopervik kulturhus, Skolegaten 11
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.