Flytting av pasienter fra Skudenes BBH til Vea sykehjem

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 04.07.2017 - 10:55
Skudenes Bu - og behandlingsheim har behov for omfattende ombygging og/eller rehabilitering. Kommunestyret vedtok på bakgrunn av dette den 19. juni 2017 at pasientene ved Skudenes BBH flyttes over til Vea sykehjem når bygging av Vea 2 er ferdigstilt og driftsklart høsten 2018. Det er forventet at Vea 2 er klar til å tas i bruk i september 2018.
Flytting av pasienter fra Skudenes BBH til Vea sykehjem

Byggetrinn 2 av Vea sykehjem

Trinn 2 på Vea sykehjem er under bygging og vil når det er ferdig være et flott og moderne sykehjem med høy grad av brukertilpasing. Byggetrinn 2 bygges sammen med det som er dagens Vea sykehjem, og det vil ved ferdigstillelse av byggetrinn 2 fremstå som et sykehjem.

Skudenes BBH skal etter at pasientene er flyttet ut gjennomgå en nødvendig endring i form av ombygging og/eller rehabilitering. Planlegging og prosjektering av videre heldøgnsomsorgstilbud i Skudenes vil starte opp så snart som mulig og i løpet av 2017.

Kommunen vil tilstrebe å gi god informasjon til brukere og pårørende om prosessene som settes i gang, både i forhold til den forestående flyttingen og videre plan for Skudenes BBH. Det er planlagt et informasjonsmøte for pårørende ved Skudenes BBH høsten 2017. Foreløpig dato er satt til 05.10.2017 kl 17 i 1.etg, Skudenes BBH. Representanter fra administrasjonen i helse- og omsorgsetaten vil delta.

Veasykehjem1.png

Side-alternativer

Byplanlegging

Brøytevakter 2

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Stedsnavn på fra Haringstad til Haga
24.01.2018 - 19:00
Håkon Liknes har samlet over 900 stedsnavn fordelt på 10 kart. Bare ...
Karmøy kulturhus, Åkrehamn
Åpning av Karmøys første meråpent bibliotek
25.01.2018 - 12:00
Ordfører Jarle Nilsen vil stå for snorklipping. Servering av kaffe ...
Norheim bibliotek, Moksheimstien 10
ORIENTERINGSMØTE PLAN 113-3 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKUDENESHAVN – ENDRING AV BESTEMMELSER FOR VIRKSOMHETER OG PARKERING
25.01.2018 - 18:00
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtok i møte 5. oktober 2017 å legge ...
Informasjonssalen Mælandsgården
MiniMoro - Klovnen Tulliball
03.02.2018 - 11:00
Fra 2 år - 30 minutt - kr 60,00. Billett kan kjøpes på TicketCo.
Kl 11.00 Kopervik kulturhus, kl 13.30 Skudeneshavn kulturhus
Åpent hus på Kopervik kulturhus
03.02.2018 - 11:00
Kl 11.00 MiniMoro med klovnen Tulliball. Ansiktsmaling. Galleriet ...
Kopervik kulturhus, Skolegaten 11
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.