Flytting av pasienter fra Skudenes BBH til Vea sykehjem

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 04.07.2017 - 10:55
Skudenes Bu - og behandlingsheim har behov for omfattende ombygging og/eller rehabilitering. Kommunestyret vedtok på bakgrunn av dette den 19. juni 2017 at pasientene ved Skudenes BBH flyttes over til Vea sykehjem når bygging av Vea 2 er ferdigstilt og driftsklart høsten 2018. Det er forventet at Vea 2 er klar til å tas i bruk i september 2018.
Flytting av pasienter fra Skudenes BBH til Vea sykehjem

Byggetrinn 2 av Vea sykehjem

Trinn 2 på Vea sykehjem er under bygging og vil når det er ferdig være et flott og moderne sykehjem med høy grad av brukertilpasing. Byggetrinn 2 bygges sammen med det som er dagens Vea sykehjem, og det vil ved ferdigstillelse av byggetrinn 2 fremstå som et sykehjem.

Skudenes BBH skal etter at pasientene er flyttet ut gjennomgå en nødvendig endring i form av ombygging og/eller rehabilitering. Planlegging og prosjektering av videre heldøgnsomsorgstilbud i Skudenes vil starte opp så snart som mulig og i løpet av 2017.

Kommunen vil tilstrebe å gi god informasjon til brukere og pårørende om prosessene som settes i gang, både i forhold til den forestående flyttingen og videre plan for Skudenes BBH. Det er planlagt et informasjonsmøte for pårørende ved Skudenes BBH høsten 2017. Foreløpig dato er satt til 05.10.2017 kl 17 i 1.etg, Skudenes BBH. Representanter fra administrasjonen i helse- og omsorgsetaten vil delta.

Veasykehjem1.png

Side-alternativer

Valg

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Velkommen til en opplevelsesrik byvandring med teatervri
02.07.2017 - 13:00
Hver søndag i juli kan du følge rollefigurer på en spennende reise i ...
ppmøte på Museet i Mælandsgården kl. 13.00.
Sommeråpent i Karmøyhallen
24.07.2017 - 10:00
Badeanlegget har sommeråpent for alle i ukene 30, 31 og 32. Mandag, ...
Karmøyhallen badeanlegg
Fiskeridagene i Åkrehamn
03.08.2017 - 12:00
Festivalen er ment å gi lokalbefolkningen og tilreisende hyggelige ...
Åkrehamn
Elskovsdrikken
18.08.2017 - 20:00
Tenoren Ole Morten Velde har invitert med seg emsemblet sitt i Opera ...
Karmøy kulturhus, Åkrehamn
Ordførerens time på biblioteket
29.08.2017 - 17:00
Velkommen på biblioteket i Åkrehamn og ta en opp kaffe og slå av en ...
Karmøy folkebibliotek, Åkrehamn filial
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.