Da er vi i gang!

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 06.04.2017 - 15:14
Mandag 27.mars var det høytidlig markering på Norheim BBH. Sykehjemmet er det første i kommunen som går med i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender 24/7".
Da er vi i gang!

Virsomhetsleder Sissel Baustad markerer oppstarten

Sykehjemmet har jobbet en stund med målrettede tiltak knyttet til å redusere pasientskader, og nå var tiden inne for en markering av at arbeidet er godt i gang. Ordfører, varaordfører, medlemmer i hovedutvalg helse- og omsorg, administrasjonen i helse- og omsorgsetaten og ansatte på sykehjemmet fikk alle ta del i markeringen og nyte spesiallaget kake til anledningen.

 

Målretta tiltak

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i helse- og omsorgstjenesten. Programmet har tre overordnede målsettinger:

- Redusere pasientskader

- Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet

- Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Internasjonal erfaring indikerer at nærmere halvparten av alle skader som oppstår i helsetjenesten, kan unngås. Slike skader kan være:

- Feilmedisinering pga uklarheter i medisinlister eller feil dosering

- Sykehusinfeksjoner etter operasjoner eller bruk av medisinsk utstyr

- Komplikasjoner i forbindelse med kirurgi

Pasientsikkerhetsprogrammet tilbyr konkrete forbedringstiltak på utvalgte områder. Øvrige sykehjem i kommunen vil innlemmes i programmet sakte men sikkert de neste månedene. Målet er at dette programmet skal medføre et varig og økt fokus på pasientsikkerhet ved hjelp av spesifikke tiltak i det daglige arbeidet med pasientene.

Norheim5.pngNorheim7.pngNorheim9.pngNorheim6.pngNorheim8.png

Norheim4.png

 

Seminar

22.mars hadde kommunens medlemmer og varamedlemmer et seminar om pasientsikkerhetsprogrammet hvor Tønsberg kommune fortalte om sine erfaringer som første kommune som startet med programmet.

Side-alternativer

Knapp til kulturmiljøfredningen i Skudeneshavn 2015

NAV Ungdom

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Konsert med Koperviksbandet "Finasvingen"
31.05.2017 - 20:00
Finasvingen er et lokalt orkester som spiller "Eva Cassedy aktig ...
Anna Eegs treffsted på Kopervik kulturhus
Sommerrock på Torvastad - ungdomsfestival
09.06.2017 - 18:00
Band som er booket på årets festival: Fengande Spetakkel, Linn ...
Torvastad skole og kultursenter, Hålandvegen 150, 4260 Torvastad
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.