Kursoppstart uke 36 i belastnings- og depresjonsmestring

av Anders L. Eie sist endret 03.08.2017 - 09:37
Kursene er lagt opp som undervisning hvor deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende teknikker og metoder rettet mot å mestre belastninger og nedstemthet/depresjon eller belastninger/stress, samt å forhindre tilbakefall.
Kursene består av kurs i depresjonsmestring (KID) og kurs i belastningsmestring (KIB). Dette tiltaket er for voksne over 18 år. På kursene lærer man å håndtere depresjon og stressbelastninger. I tillegg gis det individuell oppfølging i form av samtaler med kognitiv tilnærming til de som trenger det.
Våren 2017 har det blitt arrangert 4 kurs med totalt 43 deltakere. 34 av de 43 deltakerne rapporterer at de har opplevd en bedring av plagene sine etter kursene.


Deltakerne lærer teknikker som går ut på å endre tanker og handlingsmønstre, som opprettholder eller forsterker depresjon og stressrelaterte plager.

May Doris Fagerland, leder for rask psykiskhelsehjelp, understreker at kursene ikke er terapi der deltakerne må dele personlige historier.

Kursene er lagt opp som undervisninger der deltakerne kan komme og «ta i mot» informasjon. Det blir holdt 10 samlinger på 2,5 time per uke. Det er mellom 10- 12 deltaker per kurs.

Kursene blir holdt av trente og godkjente kursledere

Sted: Kong Augvaldseg 50 (Avaldsnes aldershjem).

Deltakerne må kjøpe kursbøkene « Kurs i mestring av belastninger» eller «Kurs i mestring av depresjon» til 500 kr for å delta på kurset.

Virker dette interessant for deg så kan du melde deg på kursene?

Ring til Mottak og oppfølging: 52 81 16 30. Mandag til fredag mellom 08.00- 15.00

Side-alternativer

Valg

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
UTGRAVING AV KONGSHALLEN PÅ AVALDSNES
24.08.2017 - 13:30
Kongsgårdprosjektet gir omvisning i utgravingsområdet torsdag 24. ...
Avaldsnes ved kirken
Ordførerens time på biblioteket
29.08.2017 - 17:00
Velkommen på biblioteket i Åkrehamn og ta en opp kaffe og slå av en ...
Karmøy folkebibliotek, Åkrehamn filial
Karmøydebatten - Kvinner i politikken
31.08.2017 - 19:00
Siv Karin Kjøllmoen fra Fagforbundet vil holde et innlegg om hvorfor ...
Hovedbiblioteket i Kopervik
Den nasjonale bibliotekdagen
01.09.2017 - 10:00
Bibliotekene i Karmøy vil feire dagen med forskjellige aktiviteter. ...
Hele Rogaland leser
01.09.2017 - 11:00
Karmøy folkebibliotek starter utdelingen av årets bok "Øverst på ...
Karmøy folkebibliotek, Kopervik
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.