Boligtomter og boligfelt til salgs på Storesundsfeltet

av Anders L. Eie sist endret 18.04.2017 - 10:32
Kommunen har nå 3 boligtomter og et boligfelt regulert til konsentrert bebyggelse til salgs. Boligtomtene blir tildelt ved loddtrekning med søknadsfrist 30.april og boligfeltet blir tilbudt den som har en best mulig plan for utnyttelse av feltet.
Boligtomter og boligfelt til salgs på Storesundsfeltet

Flotte tomter på Storesund er til slags.

Boligtomter

Det er 3 tomter og som en ser ut fra kartet så er det 3 tomter som er til salgs. Under kan en se hva pris er for hver tomt.

Tomter på Storesund

Tomt
nr.
Gnr./Bnr.Areal i m2Tomtepris
1 142/778 908 700.000
2 142/779 906 750.000
3 142/780 873 730.000

Men der er her også utgifter som kommer i tillegg i forbindelse med kjøpet.

(klikk på bilde for større kart)

Her i 2017 satser:

  • Andel av behandlingsgebyr, kroner 800,00
  • Oppmålingsgebyr, inkludert tinglysning kroner 26.325,00
  • Dokumentavgift som er 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysningsbebyr kroner 525,00

Det vil også påløpe utgifter i forbindelse med byggesaksbehandling, tilknytningsavgift både for vann og kloakk, Og selvfølgelig renovasjon.

Det er søknadsfrist 30.april for de som er interessert i disse tomtene.

Du kan se flere papirer her, deribland også søknadspapirene.

Boligområde

Salg av boligområde, StoresundDet er lagt for salg 1 område for konsentrert boligbebyggelse på Storesund slik som de ser på kartet.

Som grunnlag for slag av arealene vil kommunen, som grunneier, be om de som er interessert, utarbeider et forslag til disposisjonsplan. Her skal forslag til utnyttelse i sin helhet, boligenes plassering, private og eventuelle felles uteområder, adkomster, parkering og ellers bruken av ubebygd areal. Bygningenes høyde og antall boenheter må også fremgå av planene.

Området vil bli tilbudt den utbygger som etter kommunens vurdering har en plab som viser best utnyttelse av området i sin helhet.

Prisen ligger på 4.400.000,00 og er eksternt byggemodnet.

I tillegg kommer behandlingsgebyr for deling/oppmåling/tinglysning/dokumentavgift.

Søknadsfristen er 31.mai.

Her kan du lese papirene for området, ikludert reguleringsplan og planbestemmelser

Side-alternativer

Byplanlegging

Brøytevakter 2

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Nyttårsmottakelse i Karmøy rådhus
27.12.2017 - 17:00
Ordfører inviterer til nyttårsmottakelse i Karmøy rådhus 27. desember ...
Karmøy rådhus
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.