Aktuelt

av admin sist endret 26.09.2011 - 20:27
Mange frivillige møtte opp

Mange frivillige møtte opp

av Eivind Jahren sist endret 14.02.2017 - 21:09

Det var veldig godt frammøte da kommunen tirsdag kveld arrangerte et informasjons- og samhandlingsmøte om frivillighet i kommunestyresalen. - Ikke så overraskende, sa frivillighetskoordinator Eva Iris Eyjofsdottir, så mye frivillighet som det er i denne kommunen.

Les mer…

Støtteordninger i kommunen

Støtteordninger i kommunen

av Eivind Jahren sist endret 09.03.2017 - 11:09

Karmøy kommune har mange ulike støtteordninger. Mange av de som retter seg mot frivillige lag og foreninger har søknadsfrist 1. mars. For å gjøre det enklere å finne riktig støtteordning, er denne en samleoversikten laget.

Les mer…

Søknad om treningstid i kommunale haller og basseng

Søknad om treningstid i kommunale haller og basseng

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 14.02.2017 - 16:02

Nå er det tid for å søke treningstid i idrettshaller og basseng. Søknadsskjema for hver hall finnes på kommunens hjemmesider med søknadsfrist 1. mars.

Les mer…

Solid kommuneøkonomi

Solid kommuneøkonomi

av Eivind Jahren sist endret 13.02.2017 - 13:06

Med et netto driftsresultat på 140 millioner kroner kan Karmøy kommune nå konstatere at flere års stram økonomisk styring er i ferd med å gi en solid kommuneøkonomi.

Les mer…

Søker krigsveteraner

av Kristine Tveit sist endret 13.02.2017 - 12:18

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) ønsker å komme i kontakt med personer som tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden.

Les mer…

Elever planlegger framtidas byer i Karmøy

Elever planlegger framtidas byer i Karmøy

av Eivind Jahren sist endret 11.02.2017 - 10:52

Når kommunen nå jobber med framtidige planer for de tre byene Kopervik, Skudeneshavn og Åkrehamn, er det viktig å høre hva barn og unge tenker om det stedet de bor på. Derfor gjennomføres "Barnetråkk" på sju skoler i kommunen.

Les mer…

Teknologi i hjemmet for økt trygghet

Teknologi i hjemmet for økt trygghet

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 10.02.2017 - 14:29

Det myldrer av ny teknologi rundt oss. Ved hjelp av nyskapninger kan vi bo hjemme lenger og tryggere. Velferdsteknologien er på full fart inn i hjemmet, og 22.mars er dagen da du har anledning til å både se og høre mer om denne teknologien.

Les mer…

Nå blir trygghetsalarmene digitale!

Nå blir trygghetsalarmene digitale!

av Arve Ubøe Rohde sist endret 10.02.2017 - 13:24

I disse dager skiftes alle analoge trygghetsalarmer i Karmøy med nye, digitale alarmer. Dermed har kommunen tatt et viktig skritt mot mer utstrakt bruk av velferdsteknologi.

Les mer…

Kongelig heder til Aleksander Hauge

Kongelig heder til Aleksander Hauge

av Kristine Tveit sist endret 09.02.2017 - 15:23

Lørdag 4. februar fikk en overrasket og rørt Aleksander Hauge overrakt Kongens fortjenstmedalje i sølv av ordfører Jarle Nilsen.

Les mer…

Karmøysoppen spretter opp

Karmøysoppen spretter opp

av Eivind Jahren sist endret 09.02.2017 - 09:38

Karmøysoppen skal hjelpe trafikantene med å være lovlydige.

Les mer…

Samhandlingsmøte om frivillighet

Samhandlingsmøte om frivillighet

av Eivind Jahren sist endret 08.02.2017 - 14:44

Har du tanker om hvordan kommunen kan samhandle med frivillige lag og foreninger? Eller hva frivilligheten trenger for å trives enda bedre i Karmøy? Da må du ta turen til Karmøy rådhus neste tirsdag.

Les mer…

Friluftslivet scorer høyt

Friluftslivet scorer høyt

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 07.02.2017 - 15:50

Kantar TNS har gjennomført på oppdrag fra Karmøy-, Tysvær- og Haugesund kommuner en kartlegging av befolkningens kulturinteresser. Friluftsliv, film, pop-rock og trening/idrett er aktiviteter som topper i Karmøy. De fleste i undersøkelsen har en eller annen gang benyttet seg av friluftsområdene på tvers av kommunene.

Les mer…

Kommunestyret 6. februar

Kommunestyret 6. februar

av Kristine Tveit sist endret 06.02.2017 - 09:35

På sakslista står bl.a. selskapsavtale for Haugaland Brann og redning IKS, Fjord Motorpark, Kulturmiljøfredning i Skudeneshavn og flere reguleringsplaner. Møtet er åpent for publikum og kan også ses på nett-TV. Møtet starter kl 18.00. Kl 17.00 vil det bli en orientering om Utviklingsplan for Haugesundregionen.

Les mer…

Høring om "Glassjenta"

Høring om "Glassjenta"

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 03.02.2017 - 14:20

Fellesorganisasjonen FO inviterer til stor-høring om "Glassjenta Ida - saken" fredag 10.2. Høringen finner sted i Oslo og er åpen for alle, men den streames til kommunestyresalen på rådhuset slik at interesserte kan møte opp her og følge høringen. Tema for høringen er "Kan historien bidra til å endre barnevernet?"

Les mer…

Kranselag for omsorgsboliger på Tøkjamyr

Kranselag for omsorgsboliger på Tøkjamyr

av Informasjonsmedarbeider og skogbruksansvarlig Anders L. Eie sist endret 01.02.2017 - 09:48

Torsdag 26. januar var det et kranselag for de 12 omsorgsboligene på Tøkjamyr på Vea. Tilstede var over 40 mennesker som har vært med i prosessen.

Les mer…

30 år helt sør

30 år helt sør

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 31.01.2017 - 13:28

Skudenes bu- og behandlingsheim markerte 30 års jubileum sist uke. Til tross for 30 års drift har sykehjemmet fortsatt flere ansatte som kunne jubilerer sammen med sykehjemmet.

Les mer…

De Unge Voksne arbeidsledige

De Unge Voksne arbeidsledige

av Truls Dahl sist endret 30.01.2017 - 11:57

Vi snakker mye om "morgendagens arbeidsressurs" og "fremtidens arbeidskraft". De vi snakker om er de som nå skal begynne i arbeidslivet etter endt utdannelse. Her i Rogaland skal de prøve å få seg arbeid i det som for tiden er Norges mest utfordrende arbeidsmarked. Rogaland har den høyeste andelen arbeidsledige i landet og mange av de er høyt utdannet og har lang erfaring. For å hjelpe unge voksene som står i arbeidsledighetskøen, har NAV Karmøy og Karmøy kommune startet et samarbeidsprosjekt med navnet "Unge voksne i arbeidstrening".

Les mer…

Tilskudd til friluftslivanlegg

Tilskudd til friluftslivanlegg

av Informasjonsmedarbeider og skogbruksansvarlig Anders L. Eie sist endret 31.01.2017 - 07:52

Karmøy kommune, ved naturforvalteren, deler hvert år ut midler til friluftslivanlegg. Fristen er 1.mars. Det er hovedutvalg for oppvekst og kultur som vedtar utbetalingene.

Les mer…

Støtte til forskningsprosjekt -  «Utvikling av bolig for vanskeligstilte gjennom brukermedvirkning»

Støtte til forskningsprosjekt - «Utvikling av bolig for vanskeligstilte gjennom brukermedvirkning»

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 26.01.2017 - 15:21

Karmøy kommune får inntil 2,42 millioner kroner i støtte fra Regionalt forskningsfond Vestlandet til et forskningsprosjekt. I prosjektet vil det gjennom utstrakt brukermedvirkning utvikles modeller for boliger som kan gi økt bo- og livskvalitet for personer med diagnoser knyttet til rusmisbruk og/eller psykiske lidelser.

Les mer…

Tilskudd til virksomhet for eldre 2017

Tilskudd til virksomhet for eldre 2017

av Kristine Tveit sist endret 25.01.2017 - 13:59

Karmøy eldreråd gir støtte til virksomhet for eldre og prioriterer foreninger/lag som gjør en kontinuerlig innsats for eldre, herunder også pensjonistforeninger og andre som har eldrearbeid som hovedformål. Fra og med 2017 er søknadsfristen 1. mars.

Les mer…

Side-alternativer

Knapp til kulturmiljøfredningen i Skudeneshavn 2015

NAV Ungdom

Ismåling liten

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Åpning av ungdomsavdeling "Grottå"
28.03.2017 - 17:00
Forfatter Alexander Sandtorv presenterer boken ”Profetien om Laura” ...
Karmøy folkebibliotek, Kopervik
Påskekrim på Haugalandet
28.03.2017 - 19:00
En miniturne med forfatter Chris Tvedt og duoen Into Waves. Bokbadar ...
Haugesund folkebibliotek, tirsd 28.mars kl 19.30 Tysvær folkebibliotek, onsd 29.mars kl 19.00 Karmøy folkebibliotek / Holmen Brygge, torsd 30.mars kl 19.30
MiniMoro - Drømmecruise for lykkelige hunder
01.04.2017 - 11:00
Bibbi og Boffen vil på drømmecruise og ha tidenes beste ferie. En ...
Kl 11.00 Kopervik kulturhus, kl. 13.30 Skudeneshavn kulturhus
Vårutstilling på Galleriet
01.04.2017 - 12:00
Glasskunstner Kirsten Vikingstad Storesund, Anne Beth Hagen, Harald ...
Kopervik kulturhus, Skolegaten 11
Lørdagsyoga på kulturhuset
01.04.2017 - 14:00
Senk skuldrene og gjør noe som er godt for kropp og sinn med ...
Kopervik kulturhus, Skolegaten 11
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.