Kommunestyret har vedtatt budsjett for 2017-2020

31. oktober presenterte rådmann Sigurd Eikje sitt forslag til budsjett for Karmøy kommune for 2017 og økonomiplan for 2017-2020. Dette ble behandlet i formannskapet 28. november. Endelig vedtak ble gjort av kommunestyret 19. desember. Et flertall på 24 av 45 kommunestyrerepresentanter vedtok et budsjett for 2017 med noen endringer i forhold til rådmannens opprinnelige forslag.

Mer…

Nyheter

Tilskudd til friluftslivanlegg

Karmøy kommune, ved naturforvalteren, deler hvert år ut midler til friluftslivanlegg. Fristen er 1.mars. Det er hovedutvalg for oppvekst og kultur som vedtar utbetalingene.

Mer…

Reviderte retningslinjer for startlån

Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer som er langvarig vanskeligstilt, og som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig.

Mer…

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede, ny forskrift

Samferdselsdepartementet har utarbeidet ny forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede med ikrafttredelse 1. januar 2017.

Mer…

Nye kurs i belastnings- og depresjonsmestring

Det settes opp nye kurs i depresjonsmestring (KID) og belastningsmestring (KIB) i januar 2016 - uke 3.

Mer…

Søknad om treningstid i kommunale haller og basseng

Nå er det tid for å søke treningstid i idrettshaller og basseng. Søknadsskjema for hver hall finnes på kommunens hjemmesider med søknadsfrist 1. mars.

Mer…

Kommunalt tilskudd til frivillige organisasjoner

Utlysning av kulturmidler til frivillige organisasjoner skjer årlig med elektronisk søknadsskjema og frist 1. mars. Det er hovedutvalg oppvekst og kultur som gjør vedtak om fordeling av kommunale tilskudd ut fra avsatte midler på årets budsjett.

Mer…

Nytt regelverk for bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og Nav samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er Nav som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Mer…

Fikk både kulturpris og fortjenstmedalje

Torsdag kunne ordfører Jarle Nilsen ønske velkommen til den etter hvert tradisjonelle nyttårsmottakelsen på rådhuset. Der skulle kommunens kulturpris utdeles. Det Ole Karsten Leirvåg ikke var klar over, var at han samtidig skulle få Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Mer…

Budstikke fra Karmøy levert til New York

Da Draken Haarfagre dro til Amerika, hadde den med en offisiell hilsen fra Karmøy kommune til New York City. Torsdag ble budstikken overlevert.

Mer…

Flere nyheter…
Side-alternativer

Knapp til kulturmiljøfredningen i Skudeneshavn 2015

Brøytevakter 2

NAV Ungdom

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Den kulturelle spaserstokken - TAUS
08.02.2017 - 11:00
4 damer fra Bergen synger acappella.
Kl 11.00 Kopervik bu- og behandlingsheim kl 12.00 Kopervik dagavdeling
Den kulturelle spaserstokken - TAUS
09.02.2017 - 10:45
4 damer fra Bergen som synger acappella.
Kl 10.45 Vea sykehjem kl 12.00 Åkra bu- og behandlingsheim kl 13.30 Skudenes bu- og behandlingsheim
Den kulturelle spaserstokken - TAUS
10.02.2017 - 10:30
4 damer fra Bergen som synger acappella.
Kl 10.30 Storasund bu- og behandlingsheim, kl 11.45 Norheim bu- og behandlingsheim, kl. 18.30 Nord-Karmøy pensjonistforening
Påmelding UKM (UNG KULTUR MØTES) Karmøy
18.02.2017 - 14:00
Meld deg på - vis hva du kan. Ungdom mellom 13 og 20 år, alene eller ...
Torvastad skole og kultursenter, Hålandvegen 150, 4260 Torvastad
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.